Probrano po: 1901
Robinsonovo ostrvo komedija u četiri čina / napisao L. Fulda
Robinsonovo ostrvo komedija u četiri čina / napisao L. Fulda
61
Primorka uglazbio I. pl. Zajc
Primorka uglazbio I. pl. Zajc
62
Suton napisao Ivo Vojnović
Suton napisao Ivo Vojnović
63
Robinsonovo ostrvo komedija u četiri čina / napisao L. Fulda
Robinsonovo ostrvo komedija u četiri čina / napisao L. Fulda
64
Trilby gluma u četiri čina / napisao Paul M. Potter
Trilby gluma u četiri čina / napisao Paul M. Potter
65
Robinsonovo ostrvo komedija u četiri čina / napisao L. Fulda
Robinsonovo ostrvo komedija u četiri čina / napisao L. Fulda
66
Trilby gluma u četiri čina / napisao Paul M. Potter
Trilby gluma u četiri čina / napisao Paul M. Potter
67
Obraz pred svijetom izvorna komedija u pet činova / napisao M. K. Dimitrijević
Obraz pred svijetom izvorna komedija u pet činova / napisao M. K. Dimitrijević
68
Obraz pred svijetom izvorna komedija u pet činova. / napisao M. K. Dimitrijević
Obraz pred svijetom izvorna komedija u pet činova. / napisao M. K. Dimitrijević
69
Razbojnici drama u pet činova / od F. Schillera
Razbojnici drama u pet činova / od F. Schillera
70
Prodana nevjesta komična opera u tri čina / glazba od B. Smetane
Prodana nevjesta komična opera u tri čina / glazba od B. Smetane
71
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
Sabejska kraljica opera u četiri čina / od Dragutina Goldmarka
72
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
73
Ples u operi opereta u tri čina / glazba od R. Heubergera
Ples u operi opereta u tri čina / glazba od R. Heubergera
74
Školnik Flachsmann komedija u tri čina / napisao Otto Ernst
Školnik Flachsmann komedija u tri čina / napisao Otto Ernst
75
Šišmiš opereta u 3 čina / od Ivana Straussa
Šišmiš opereta u 3 čina / od Ivana Straussa
76
Zlatarovo zlato historijska drama u pet činova / po istoimenom romanu Augusta Šenoe napisao Dežman Ivanov
Zlatarovo zlato historijska drama u pet činova / po istoimenom romanu Augusta Šenoe napisao Dežman Ivanov
77
Mam'zelle Nitouche opereta u tri čina (četiri slike) / uglazbio Hervé
Mam'zelle Nitouche opereta u tri čina (četiri slike) / uglazbio Hervé
78
Školnik Flachsmann komedija u tri čina / napisao Otto Ernst
Školnik Flachsmann komedija u tri čina / napisao Otto Ernst
79
Zlatarovo zlato historijska drama u pet činova / po istoimenom romanu Augusta Šenoe napisao Dežman Ivanov
Zlatarovo zlato historijska drama u pet činova / po istoimenom romanu Augusta Šenoe napisao Dežman Ivanov
80
Maričon opera u tri čina / uglazbio Srećko Albini
Maričon opera u tri čina / uglazbio Srećko Albini
81
Gospodjica iz Maximove gostione lakrdija u tri čina / napisao Georges Feydeau
Gospodjica iz Maximove gostione lakrdija u tri čina / napisao Georges Feydeau
82
Faust velika opera u pet činova / uglazbio Gounod
Faust velika opera u pet činova / uglazbio Gounod
83
Zlatarovo zlato historijska drama u pet činova / po istoimenom romanu Augusta Šenoe napisao Dežman Ivanov
Zlatarovo zlato historijska drama u pet činova / po istoimenom romanu Augusta Šenoe napisao Dežman Ivanov
84
Lutka Opereta u četiri čina / uglazbio Edmond Audran
Lutka Opereta u četiri čina / uglazbio Edmond Audran
85
Gospodjica iz Maximove gostione lakrdija u tri čina / napisao Georges Feydeau
Gospodjica iz Maximove gostione lakrdija u tri čina / napisao Georges Feydeau
86
Maričon opera u tri čina / uglazbio Srećko Albini
Maričon opera u tri čina / uglazbio Srećko Albini
87
Gospodjica iz Maximove gostione lakrdija u tri čina / napisao Georges Feydeau
Gospodjica iz Maximove gostione lakrdija u tri čina / napisao Georges Feydeau
88
Zlatarovo zlato historijska drama u pet činova / po istoimenom romanu Augusta Šenoe napisao Dežman Ivanov
Zlatarovo zlato historijska drama u pet činova / po istoimenom romanu Augusta Šenoe napisao Dežman Ivanov
89
Cvrčak za ognjištem opera u tri čina / od Goldmarka
Cvrčak za ognjištem opera u tri čina / od Goldmarka
90