Probrano po: 1901
La BohÈme opera u četiri slike / od Giacoma Puccini-a
La BohÈme opera u četiri slike / od Giacoma Puccini-a
121
Polusvijet komedija u pet činova / napisao Dumas sin
Polusvijet komedija u pet činova / napisao Dumas sin
122
Ptičar opereta u tri čina / glazba od K. Zellera
Ptičar opereta u tri čina / glazba od K. Zellera
123
Carmen opera u četiri čina / uglazbio Georges Bizet
Carmen opera u četiri čina / uglazbio Georges Bizet
124
Hamlet Tragedija u pet činova / napisao William Shakespeare
Hamlet Tragedija u pet činova / napisao William Shakespeare
125
Werther lirska drama u tri čina (4 slike) / uglazbio J. Massenet
Werther lirska drama u tri čina (4 slike) / uglazbio J. Massenet
126
Werther lirska drama u tri čina (4 slike) / uglazbio J. Massenet
Werther lirska drama u tri čina (4 slike) / uglazbio J. Massenet
127
Lijepa Luretta komična opereta u tri čina / od Jacquesa Offenbacha
Lijepa Luretta komična opereta u tri čina / od Jacquesa Offenbacha
128
Lutka Opereta u četiri čina / uglazbio Edmond Audran
Lutka Opereta u četiri čina / uglazbio Edmond Audran
129
MAM'ZELLE NITOUCHE opereta u tri čina (4 slike) / napisao M. K. Dimitrijević
MAM'ZELLE NITOUCHE opereta u tri čina (4 slike) / napisao M. K. Dimitrijević
130
Ples u operi opereta u tri čina / glazba od R. Heubergera
Ples u operi opereta u tri čina / glazba od R. Heubergera
131
Ptičar opereta u tri čina / glazba od Zellera
Ptičar opereta u tri čina / glazba od Zellera
132
Carmen opera u četiri čina / uglazbio Georges Bizet
Carmen opera u četiri čina / uglazbio Georges Bizet
133
Školnik Flaschmann komedija u tri čina / napisao Otto Ernst
Školnik Flaschmann komedija u tri čina / napisao Otto Ernst
134
Školnik Flaschmann komedija u tri čina / napisao Otto Ernst
Školnik Flaschmann komedija u tri čina / napisao Otto Ernst
135
Na Kozjaku vesela igra u tri čina / napisali Blumenthal i Kadelburg
Na Kozjaku vesela igra u tri čina / napisali Blumenthal i Kadelburg
136
Ptičar opereta u tri čina / glazba od Zellera
Ptičar opereta u tri čina / glazba od Zellera
137
Aida velika opera u četiri čina / od Verdi-a
Aida velika opera u četiri čina / od Verdi-a
138
Mikado ili Jedan dan u Titipu-u Komična opereta u dva čina / uglazbio A. Sullivan
Mikado ili Jedan dan u Titipu-u Komična opereta u dva čina / uglazbio A. Sullivan
139
Na Kozjaku vesela igra u tri čina / napisali Blumenthal i Kadelburg
Na Kozjaku vesela igra u tri čina / napisali Blumenthal i Kadelburg
140
Lijepa Luretta komična opereta u tri čina / od Jacquesa Offenbacha
Lijepa Luretta komična opereta u tri čina / od Jacquesa Offenbacha
141
Posljedice raspita komedija u tri čina / napisali Alex Bisson i Antony Mars
Posljedice raspita komedija u tri čina / napisali Alex Bisson i Antony Mars
142
Židovka velika opera u pet činova / od Halevy-a
Židovka velika opera u pet činova / od Halevy-a
143
Lohengrin romantična opera u tri čina / od Rikarda Wagnera
Lohengrin romantična opera u tri čina / od Rikarda Wagnera
144
Židovka velika opera u pet činova / od Halevy-a
Židovka velika opera u pet činova / od Halevy-a
145
Na Kozjaku vesela igra u tri čina / napisali Blumenthal i Kadelburg
Na Kozjaku vesela igra u tri čina / napisali Blumenthal i Kadelburg
146
Mefistofele velika opera u dva dijela (prolog, 4 čina i epilo) / uglazbio Arrigo Boito
Mefistofele velika opera u dva dijela (prolog, 4 čina i epilo) / uglazbio Arrigo Boito
147
Lohengrin romantična opera u tri čina / od Rikarda Wagnera
Lohengrin romantična opera u tri čina / od Rikarda Wagnera
148
Nikola Šubić Zrinjski glazbena tragedija u tri čina (osam slika) / uglazbio Ivan pl. Zajc
Nikola Šubić Zrinjski glazbena tragedija u tri čina (osam slika) / uglazbio Ivan pl. Zajc
149
Cyrano de Bergerac romantična komedija u pet činova / od Edmonda Rostanda
Cyrano de Bergerac romantična komedija u pet činova / od Edmonda Rostanda
150