Probrano po: 1910
Agamemnon Tragedija
Agamemnon Tragedija
1
Amrušijade
Amrušijade
3
Banditi u Zagrebu
Banditi u Zagrebu
4
Barun Trenk Opereta u tri čina
Barun Trenk Opereta u tri čina
6
Barun Trenk Opereta u tri čina
Barun Trenk Opereta u tri čina
7
Borba leptira Komedija u četiri čina
Borba leptira Komedija u četiri čina
11
Branku Dreksleru
Branku Dreksleru
12
Buridanov magarac Komedija u tri čina
Buridanov magarac Komedija u tri čina
15
Celestin i Floridor
Celestin i Floridor
25
Ciganije
Ciganije
26
Confetti
Confetti
27
Čuvida
Čuvida
28
Dolar-Pricesa Opereta u tri čina
Dolar-Pricesa Opereta u tri čina
29
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
Dolar-Princesa Opereta u tri čina
30