Probrano po: 1913
Izložba Hrv. društva umjetnosti u Zagrebu
Izložba Hrv. društva umjetnosti u Zagrebu
1
Knj. 84(1913) : RAD
2
Dijalekat grada Vrbnika na otoku Krku u prošlim vijekovima upoređen sa današnjim
Dijalekat grada Vrbnika na otoku Krku u prošlim vijekovima upoređen sa današnjim
3
A. G. Matoš.
A. G. Matoš.
5
Današńi posavski govor
Današńi posavski govor
6
Današńi posavski govor
Današńi posavski govor
7
Knj. 82(1913) : RAD
8
Holocaustum divini amoris
Holocaustum divini amoris
9
Postav samostalne izložbe, Zagreb, Umjetnički paviljon, 1913.
Postav samostalne izložbe, Zagreb, Umjetnički paviljon, 1913.
10
Babić, Ljubo  : Postav samostalne izložbe, Zagreb, Umjetnički paviljon, 1913.
Babić, Ljubo : Postav samostalne izložbe, Zagreb, Umjetnički paviljon, 1913.
11
Babić, Ljubo  : Postav samostalne izložbe, Zagreb, Umjetnički paviljon, 1913.
Babić, Ljubo : Postav samostalne izložbe, Zagreb, Umjetnički paviljon, 1913.
12
Babić, Ljubo  : Postav samostalne izložbe, Zagreb, Umjetnički paviljon, 1913.
Babić, Ljubo : Postav samostalne izložbe, Zagreb, Umjetnički paviljon, 1913.
13
Kolektivna izložba Ljubo Babić
Kolektivna izložba Ljubo Babić
14
Knj. 83(1913) : RAD
15
Knj. 55(1913) : RAD
16
Knj. 53(1913) : RAD
17
Knj. 54(1913) : RAD
18
Sv. 32 : nakon-naravan : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 32 : nakon-naravan : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
19
Potvrda o primitku svote za prodaju slike Bonvivant Miroslava Kraljevića
Potvrda o primitku svote za prodaju slike Bonvivant Miroslava Kraljevića
20
Salon Ullrich - potvrda o prodaji slike Anke Bestall. Autor dizajna memoranduma: Tomislav Krizman
Salon Ullrich - potvrda o prodaji slike Anke Bestall. Autor dizajna memoranduma: Tomislav Krizman
21
Popis izloženih umjetničkih radova i studija Miroslava pl. Kraljevića od 12. do 24. studenoga 1913. u Salonu Ullrich Ilica 54. Ulaz kroz staklanu
22
Poredbena hidroidska istraživanja
Poredbena hidroidska istraživanja
24
Razvedenost istarskih i dalmatinskih otoka
Razvedenost istarskih i dalmatinskih otoka
25
Proljetna flora otoka Raba
Proljetna flora otoka Raba
26
Relativna i apsolutna visina Plitvičkih jezera.
Relativna i apsolutna visina Plitvičkih jezera.
27
O teži u Hrvatskoj i Slavoniji
O teži u Hrvatskoj i Slavoniji
28
Primjedbe o teoriji relativnosti
Primjedbe o teoriji relativnosti
30