Probrano po: 1914
A. G. M.
A. G. M.
1
A. G. M.
A. G. M.
2
A. G. Matoš
A. G. Matoš
3
A. G. Matoš
A. G. Matoš
4
A. G. Matoš.
A. G. Matoš.
5
A. G. Matoš pjevačkom društvu "Jeki"
A. G. Matoš pjevačkom društvu
6
A. G. Matošu. U sumrak.
A. G. Matošu. U sumrak.
7
A. G. M. Popravljamo pogriješke
A. G. M. Popravljamo pogriješke
8
A. G. M. (Žalosni dojmovi).
A. G. M. (Žalosni dojmovi).
9
Aleksandar Freudenreich (Veleštovani gospodine!)
Aleksandar Freudenreich (Veleštovani gospodine!)
10
Alexander Cividini kr. zem. vlade računar. činovnik
Alexander Cividini kr. zem. vlade računar. činovnik
11
Bogorodica i donator. (Pinturicchio)
Bogorodica i donator. (Pinturicchio)
13
Diploma doktora medicine Luje Thallera
Diploma doktora medicine Luje Thallera
14
Dopisnica Naste Rojc Antunu Ullrichu, Beč, 9.3.1914.
Dopisnica Naste Rojc Antunu Ullrichu, Beč, 9.3.1914.
16
Dopisnica T.F. Šimona Antunu Ullrichu, Bechyne (Češka), 22.7.1914.
Dopisnica T.F. Šimona Antunu Ullrichu, Bechyne (Češka), 22.7.1914.
17
Dragutin Kuril sa suprugom
Dragutin Kuril sa suprugom
18
Dr. Milan Sokolić odvjetnik
Dr. Milan Sokolić odvjetnik
19
Dr. Stanko Hondl
Dr. Stanko Hondl
20
Dr. Velimir Deželić predstojnik kr. sveučilišne biblioteke
Dr. Velimir Deželić predstojnik kr. sveučilišne biblioteke
21
Franjo Dolovčak
Franjo Dolovčak
22
Gjuro Trpinac knjižar
Gjuro Trpinac knjižar
23
Jedan predlog za Matošev spomenik
Jedan predlog za Matošev spomenik
24
Jedna ružna stavka Posvećeno "Savremeniku" i g. dr. Milanu Ćurčinu u Beogradu
Jedna ružna stavka Posvećeno
25
Josip Granec ravn. učitelj
Josip Granec ravn. učitelj
26
Karlo Kindlein prebendar prvostolne crkve Zagrebačke
Karlo Kindlein prebendar prvostolne crkve Zagrebačke
27
Korespondencija upućena Agramer Tagblattu (Verniću)
Korespondencija upućena Agramer Tagblattu (Verniću)
28
Korespondencija upućena Jurici Kopaču
Korespondencija upućena Jurici Kopaču
29
Korespondencija upućena Slavku Vörösu
Korespondencija upućena Slavku Vörösu
30