Probrano po: 1916
Anatol Komedija u pet slika
Anatol Komedija u pet slika
1
Anatol Komedija u pet slika
Anatol Komedija u pet slika
2
Anatol Komedija u pet slika
Anatol Komedija u pet slika
3
Barun Ciganin Opereta u tri čina
Barun Ciganin Opereta u tri čina
4
Barun Ciganin Opereta u tri čina
Barun Ciganin Opereta u tri čina
5
Barun Ciganin Opereta u tri čina
Barun Ciganin Opereta u tri čina
6
Barun Trenk Opereta u tri čina
Barun Trenk Opereta u tri čina
7
Bečkinje komedija u tri čina = Wienerinnen
Bečkinje komedija u tri čina  =  Wienerinnen
8
Chopin Opera u 4 čina
Chopin Opera u 4 čina
20
Chopin Opera u 4 čina
Chopin Opera u 4 čina
21
Chopin Opera u 4 čina
Chopin Opera u 4 čina
22
23