Probrano po: 1939
Za godinu 1937/38. Sv. 51 : Ljetopis
1
Kapela Svetog Jurja (Lijevi Štefanki) : izvana, pogled sa zapada [Griesbach, Đuro  ]
Kapela Svetog Jurja (Lijevi Štefanki) : izvana, pogled sa zapada [Griesbach, Đuro ]
2
Državna opera, Beograd; projekt za međunarodni natječaj Nacrt, tlocrt 1
Državna opera, Beograd; projekt za međunarodni natječaj Nacrt, tlocrt 1
3
Izložba Kluba likovnih umjetnica
Izložba Kluba likovnih umjetnica
4
XVI izložba hrvatskih umjetnika
XVI izložba hrvatskih umjetnika
5
Kapela Svetog Jurja (Letovanci) : izvana [Griesbach, Đuro  ]
Kapela Svetog Jurja (Letovanci) : izvana [Griesbach, Đuro ]
6
A. Černigoj - U. Cara, Zagreb, Salon Ulrich, 20.V.-3.VI.1939.
A. Černigoj - U. Cara, Zagreb, Salon Ulrich, 20.V.-3.VI.1939.
7
Senjske štorije i ćakule / P. Tijan
Senjske štorije i ćakule / P. Tijan
8
Knj. 120(1939) : RAD
9
Knj. 82(1939) : RAD
10
Promjene krvne slike pod utjecajem gorkih sredstava
11
Izložba Celestina Medovića
Izložba Celestina Medovića
12
Irene Tomašić - izložba
Irene Tomašić - izložba
13
Dopis kipara Uga Care Edi Ullrichu, Trst, 4.6.1939.
Dopis kipara Uga Care Edi Ullrichu, Trst, 4.6.1939.
14
Dopis Ede Ullricha Augustu Černigoju, Zagreb, 8.2.1939.
Dopis Ede Ullricha Augustu Černigoju, Zagreb, 8.2.1939.
15
Crkva Svetog Ivana Krstitelja (Kloštar Ivanić) : gotička rebra u svetištu [Griesbach, Đuro  ]
Crkva Svetog Ivana Krstitelja (Kloštar Ivanić) : gotička rebra u svetištu [Griesbach, Đuro ]
16
Crkva Svetog Ivana Krstitelja (Kloštar Ivanić) : kip Majke Božje pod baldahinom [Griesbach, Đuro (1911-10-25 1999-3-31) ]
Crkva Svetog Ivana Krstitelja (Kloštar Ivanić) : kip Majke Božje pod baldahinom [Griesbach, Đuro (1911-10-25 1999-3-31) ]
17
Kapela Svetog Petra (Banski Kovačevac) : izvana [Griesbach, Đuro  ]
Kapela Svetog Petra (Banski Kovačevac) : izvana [Griesbach, Đuro ]
18
Crkva Svetog Ladislava-Uznesenja Marijina (Pokupsko) : oltar Svetog Ladislava, 1739. [Griesbach, Đuro  ]
Crkva Svetog Ladislava-Uznesenja Marijina (Pokupsko) : oltar Svetog Ladislava, 1739. [Griesbach, Đuro ]
19
Crkva Uzvišenja Svetog Križa (Kravarsko) : izvana [Griesbach, Đuro  ]
Crkva Uzvišenja Svetog Križa (Kravarsko) : izvana [Griesbach, Đuro ]
20
Kapela Presvetog Trojstva (Gladovec Pokupski) : izvana [Griesbach, Đuro  ]
Kapela Presvetog Trojstva (Gladovec Pokupski) : izvana [Griesbach, Đuro ]
21
Život i rad Alfonza Domina Petruševečkoga
Život i rad Alfonza Domina Petruševečkoga
22
Početak kovańa dubrovačkoga novca
Početak kovańa dubrovačkoga novca
23
Politika Habsburgovaca spram Hrvata do Leopolda I.
Politika Habsburgovaca spram Hrvata do Leopolda I.
24
Ustavno pravo Hrvatske narodne države
Ustavno pravo Hrvatske narodne države
25
Rekonstrukcija deformiteta septuma iz histoloških slika
Rekonstrukcija deformiteta septuma iz histoloških slika
26
O spojevima nikotina sa mravljom, octenom i propionskom kiselinom
O spojevima nikotina sa mravljom, octenom i propionskom kiselinom
27
O kardinalnim tačkama života
O kardinalnim tačkama života
28
O tektonskom okviru trijasa u Komiškom zalivu
O tektonskom okviru trijasa u Komiškom zalivu
29