Probrano po: 1948
Dalmacija na raskršću 1848. god.
Dalmacija na raskršću 1848. god.
1
Radauš, Vanja (1906-1975) : Skica za spomenik palim borcima u Sarajevu
Radauš, Vanja (1906-1975) : Skica za spomenik palim borcima u Sarajevu
2
Homogene mreže ravnine
Homogene mreže ravnine
3
Bjelinski u hrvatskoj književnosti
Bjelinski u hrvatskoj književnosti
4
Ilirske jezične studije
Ilirske jezične studije
6
Leksikologijske studije
Leksikologijske studije
7
Osobine govora Šolte, Čiova, Drvenika i susjedne obale
Osobine govora Šolte, Čiova, Drvenika i susjedne obale
8
„Naše građevinarstvo“, god. II., broj 1-2 : Arhitektura
„Naše građevinarstvo“, god. II., broj 1-2 : Arhitektura
9
Arhitektonsko nasljeđe naroda Jugoslavije : Arhitektura
Arhitektonsko nasljeđe naroda Jugoslavije : Arhitektura
10
D. Arkin: „Ruska arhitektura u prošlosti i sadašnjosti
D. Arkin: „Ruska arhitektura u prošlosti i sadašnjosti" : Arhitektura
11
Referat zagrebačke sekcije arhitekata o arhitektonskoj problematici. Pročitan na plenumu Arhitekata povodom II. kongresa DITJ-a u Beogradu : Arhitektura
Referat zagrebačke sekcije arhitekata o arhitektonskoj problematici. Pročitan na plenumu Arhitekata povodom II. kongresa DITJ-a u Beogradu : Arhitektura
12
Zablude i kriza buržoaske arhitekture : Arhitektura
Zablude i kriza buržoaske arhitekture : Arhitektura
13
Neka pitanja nove arhitekture : Republika
Neka pitanja nove arhitekture : Republika
14
O jednom tumačenju razvoja arhitektonskog oblikovanja naroda SSSR-a : Republika
O jednom tumačenju razvoja arhitektonskog oblikovanja naroda SSSR-a : Republika
15
Naše građevinarstvo : Arhitektura
Naše građevinarstvo : Arhitektura
16
Povelja Češkog liječničkog društva prof. dr. Franji Durstu
Povelja Češkog liječničkog društva prof. dr. Franji Durstu
17
Umeni narodu Jugoslavie
Umeni narodu Jugoslavie
18
Knj. 1(1948) : RAD
19
Sztuka narodow Jugoslawii XIX i XX wieku
Sztuka narodow Jugoslawii XIX i XX wieku
20
Knj. 1(1948) : RAD
22
Pozivnica na izložbu Tomislava Krizmana, Salon Ullrich, Zagreb, 27.4. do 8.5.1948.
Pozivnica na izložbu Tomislava Krizmana, Salon Ullrich, Zagreb, 27.4. do 8.5.1948.
23
Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske - četvrta izložba
Udruženje likovnih umjetnika Hrvatske - četvrta izložba
24
Pozivnica na I. izložbu umjetničke fotografije, Salon Likum, Zagreb, 1.7.1948.
Pozivnica na I. izložbu umjetničke fotografije, Salon Likum, Zagreb, 1.7.1948.
25
Pozivnica na izložbu grafike i ulja Alberta Kinerta, 20.-30.10.1948.
Pozivnica na izložbu grafike i ulja Alberta Kinerta, 20.-30.10.1948.
26
Katalog izložbe crteža Otona Postružnika
Katalog izložbe crteža Otona Postružnika
27
Tehnički fakultet Sveučilišnog grada u Dubravi, Zagreb; projekt Maketa, vizura 1
Tehnički fakultet Sveučilišnog grada u Dubravi, Zagreb; projekt Maketa, vizura 1
28
Zatvoreno i otvoreno plivalište, Rijeka-Sušak-Pećine; projekt za natječaj Maketa, vizura 4
Zatvoreno i otvoreno plivalište, Rijeka-Sušak-Pećine; projekt za natječaj Maketa, vizura 4
29
Zatvoreno i otvoreno plivalište, Rijeka-Sušak-Pećine; projekt za natječaj Maketa, vizura 3
Zatvoreno i otvoreno plivalište, Rijeka-Sušak-Pećine; projekt za natječaj Maketa, vizura 3
30