Probrano po: 1949
I. Izložba Saveza likovnih umjetnika FNR Jugoslavije
I. Izložba Saveza likovnih umjetnika FNR Jugoslavije
9
Knj. 33. (1949) : Zbornik za narodni život i običaje
17