Probrano po: 1964
Predavanja održana na izložbi Minijatura Jugoslavije : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Predavanja održana na izložbi Minijatura Jugoslavije : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
61
Tragom prvih hrvatskih tiskara : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Tragom prvih hrvatskih tiskara : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
62
Iz naše Restauratorske radionice : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Iz naše Restauratorske radionice : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
63
Izložba restauratorskih umjetnina restauratorske radionice u Zagrebu : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Izložba restauratorskih umjetnina restauratorske radionice u Zagrebu : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
64
Ponovo otvaranje galerije u Osijeku : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Ponovo otvaranje galerije u Osijeku : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
65
Branimir Petrović : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Branimir Petrović : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
66
O četrdesetoj godišnjici jedne smrti (Michelangelo Buonarroti) 1475-1564 : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
O četrdesetoj godišnjici jedne smrti (Michelangelo Buonarroti) 1475-1564 : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
67
68
Historijska jezgra Varaždina prema planu iz 1767. godine : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Historijska jezgra Varaždina prema planu iz 1767. godine : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
69
71
Nalazi mozaika s ornamentalnim i figuralnim motivima u gradu Krku : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Nalazi mozaika s ornamentalnim i figuralnim motivima u gradu Krku : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
72
God. 12(1964), Br. 1-2 : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
73
God. 12(1964), Br. 3 : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
74
Bednja žup. crkva
Bednja žup. crkva
75
Martijanec kraj Ludbrega; župa
Martijanec kraj Ludbrega; župa
76
Petrijanec kod Varaždina
Petrijanec kod Varaždina
77
Purga sv. Juraj župa Lepoglava
Purga sv. Juraj župa Lepoglava
78
Radovan kapela župa Margečan
Radovan kapela župa Margečan
79
Varaždin muzej pozitiv iz Borla
Varaždin muzej pozitiv iz Borla
80
Varaždin muzej pozitiv iz sv. Vuka
Varaždin muzej pozitiv iz sv. Vuka
81
Zlogonje kapela sv. Florijana ž. Višnjica
Zlogonje kapela sv. Florijana ž. Višnjica
82
Žarovnica kapela sv. Helena župa Kamenica, kod Lepoglave
Žarovnica kapela sv. Helena župa Kamenica, kod Lepoglave
83
Kraljevske idile
Kraljevske idile
84
Bolest i zadnji dani Antuna Gustava Matoša ; Majka A. G. Matoša priča...
Bolest i zadnji dani Antuna Gustava Matoša ; Majka A. G. Matoša priča...
85
Popis muzikalija Katedrale u Dubrovniku
Popis muzikalija Katedrale u Dubrovniku
86