Probrano po: 1964
Tragom prvih hrvatskih tiskara : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Tragom prvih hrvatskih tiskara : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
1
God. 12(1964), Br. 3 : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
4
Uloga i domašaj međunarodnog prava u mirnom rješavanju sporova
Uloga i domašaj međunarodnog prava u mirnom rješavanju sporova
6
Sv. 4 : Od 1572 do 1590 godine = T. 4. : Annorum 1572 - 1590 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
7
Knj. 11(1964) : RAD
8
Knj. 9(1964) : RAD
9
Knj. 12(1964) : RAD
10
13
14
27
Knj. 42. (1964) : Zbornik za narodni život i običaje
54
Retrospektivna izložba M. Tartaglia : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Retrospektivna izložba M. Tartaglia : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
56
57
Zbirka Holderovih crteža i slika u Sarajevu : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Zbirka Holderovih crteža i slika u Sarajevu : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
58
Kopija madridske slike
Kopija madridske slike "la Perla" u Splitskoj galeriji : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
59
Prilog rješavanja problematike arhitektonskih zahvata unutar historijskih galerija : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Prilog rješavanja problematike arhitektonskih zahvata unutar historijskih galerija : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
60
Arhivi u kamenu : Muslimanske grobne nekropole na Kovačima i Alifakovcu u Sarajevu : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Arhivi u kamenu : Muslimanske grobne nekropole na Kovačima i Alifakovcu u Sarajevu : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
61
Arhivske vijesti o nekim kulturnim spomenicima Barbana i Raklja : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Arhivske vijesti o nekim kulturnim spomenicima Barbana i Raklja : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
62
Marijan Trepše : (Nekrolog) : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Marijan Trepše : (Nekrolog) : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
63
Predavanja održana na izložbi Minijatura Jugoslavije : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Predavanja održana na izložbi Minijatura Jugoslavije : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
64
Iz naše Restauratorske radionice : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Iz naše Restauratorske radionice : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
65
Izložba restauratorskih umjetnina restauratorske radionice u Zagrebu : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Izložba restauratorskih umjetnina restauratorske radionice u Zagrebu : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
66
Ponovo otvaranje galerije u Osijeku : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Ponovo otvaranje galerije u Osijeku : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
67
Branimir Petrović : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Branimir Petrović : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
68
O četrdesetoj godišnjici jedne smrti (Michelangelo Buonarroti) 1475-1564 : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
O četrdesetoj godišnjici jedne smrti (Michelangelo Buonarroti) 1475-1564 : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
69
70
Historijska jezgra Varaždina prema planu iz 1767. godine : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Historijska jezgra Varaždina prema planu iz 1767. godine : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
71
72
Nalazi mozaika s ornamentalnim i figuralnim motivima u gradu Krku : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Nalazi mozaika s ornamentalnim i figuralnim motivima u gradu Krku : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
73
God. 12(1964), Br. 1-2 : Bulletin Zavoda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
74
Bednja žup. crkva
Bednja žup. crkva
75
Martijanec kraj Ludbrega; župa
Martijanec kraj Ludbrega; župa
76
Petrijanec kod Varaždina
Petrijanec kod Varaždina
77
Purga sv. Juraj župa Lepoglava
Purga sv. Juraj župa Lepoglava
78
Radovan kapela župa Margečan
Radovan kapela župa Margečan
79
Varaždin muzej pozitiv iz Borla
Varaždin muzej pozitiv iz Borla
80
Varaždin muzej pozitiv iz sv. Vuka
Varaždin muzej pozitiv iz sv. Vuka
81
Zlogonje kapela sv. Florijana ž. Višnjica
Zlogonje kapela sv. Florijana ž. Višnjica
82
Žarovnica kapela sv. Helena župa Kamenica, kod Lepoglave
Žarovnica kapela sv. Helena župa Kamenica, kod Lepoglave
83
Kraljevske idile
Kraljevske idile
84
Bolest i zadnji dani Antuna Gustava Matoša ; Majka A. G. Matoša priča...
Bolest i zadnji dani Antuna Gustava Matoša ; Majka A. G. Matoša priča...
85
Popis muzikalija Katedrale u Dubrovniku
Popis muzikalija Katedrale u Dubrovniku
86