Probrano po: 1966
Gotalovec kap. sv. Petra župa Zajezda
Gotalovec kap. sv. Petra župa Zajezda
3
Jalžabet, župna crkva
Jalžabet, župna crkva
4
Jastrebarsko Franjevački samostan
Jastrebarsko Franjevački samostan
5
Jesenje, žup. crkva
Jesenje, žup. crkva
6
Komin, kap. sv. Tri Kralja župa Bisag
Komin, kap. sv. Tri Kralja župa Bisag
8
Komor Začretski kapela sv. Vida
Komor Začretski kapela sv. Vida
9
Kotari iznad Samobora Sv. Lenard
Kotari iznad Samobora Sv. Lenard
10
Kraljevec Gornji župa Hraščina kapela sv. Benedikta
Kraljevec Gornji župa Hraščina kapela sv. Benedikta
11
Križovljan Radovečki kraj Varaždina žup. crkva
Križovljan Radovečki kraj Varaždina žup. crkva
12
Lovrečan kraj Vinice kapela sv. Lovre župa Križovljan
Lovrečan kraj Vinice kapela sv. Lovre župa Križovljan
14
Novaki, kapela sv. Roka župa Poljanica (Bistra)
Novaki, kapela sv. Roka župa Poljanica (Bistra)
15
Nova Ves (kraj Varaždina) ž. crkva sv. Katarine
Nova Ves (kraj Varaždina) ž. crkva sv. Katarine
16
Oštrica kapela sv. Fabijana i Sebastijana župa Remetinec (Novi Marof)
Oštrica kapela sv. Fabijana i Sebastijana župa Remetinec (Novi Marof)
17
Ozalj žup. crkva
Ozalj žup. crkva
18
Petrovina (kod Jastrebarskog) žup. crkva
Petrovina (kod Jastrebarskog) žup. crkva
19
Plešivica žup. crkva
Plešivica žup. crkva
20
Požega župna crkva sv. Terezije
Požega župna crkva sv. Terezije
22
Priznanje dr. Viktoru Boiću
Priznanje dr. Viktoru Boiću
23
Psarjevo, kapela sv. Jurja župa Zelina
Psarjevo, kapela sv. Jurja župa Zelina
25
Rude kod Samobora žup. crkva
Rude kod Samobora žup. crkva
26
Slavetić župna crkva
Slavetić župna crkva
27
Slavonska Požega
Slavonska Požega
28
Sv. 78 : 4 osamnaestoga dijela : troj-tustošija : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 78 : 4 osamnaestoga dijela : troj-tustošija : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
30