Probrano po: 1966
Gotalovec kap. sv. Petra župa Zajezda
Gotalovec kap. sv. Petra župa Zajezda
1
Jalžabet, župna crkva
Jalžabet, župna crkva
2
Jastrebarsko Franjevački samostan
Jastrebarsko Franjevački samostan
3
Jesenje, žup. crkva
Jesenje, žup. crkva
4
Komin, kap. sv. Tri Kralja župa Bisag
Komin, kap. sv. Tri Kralja župa Bisag
5
Komor Začretski kapela sv. Vida
Komor Začretski kapela sv. Vida
6
Kotari iznad Samobora Sv. Lenard
Kotari iznad Samobora Sv. Lenard
7
Kraljevec Gornji župa Hraščina kapela sv. Benedikta
Kraljevec Gornji župa Hraščina kapela sv. Benedikta
8
Križovljan Radovečki kraj Varaždina žup. crkva
Križovljan Radovečki kraj Varaždina žup. crkva
9
Lovrečan kraj Vinice kapela sv. Lovre župa Križovljan
Lovrečan kraj Vinice kapela sv. Lovre župa Križovljan
10
Novaki, kapela sv. Roka župa Poljanica (Bistra)
Novaki, kapela sv. Roka župa Poljanica (Bistra)
11
Nova Ves (kraj Varaždina) ž. crkva sv. Katarine
Nova Ves (kraj Varaždina) ž. crkva sv. Katarine
12
Oštrica kapela sv. Fabijana i Sebastijana župa Remetinec (Novi Marof)
Oštrica kapela sv. Fabijana i Sebastijana župa Remetinec (Novi Marof)
13
Ozalj žup. crkva
Ozalj žup. crkva
14
Petrovina (kod Jastrebarskog) žup. crkva
Petrovina (kod Jastrebarskog) žup. crkva
15
Plešivica žup. crkva
Plešivica žup. crkva
16
Požega župna crkva sv. Terezije
Požega župna crkva sv. Terezije
18
Priznanje dr. Viktoru Boiću
Priznanje dr. Viktoru Boiću
19
Psarjevo, kapela sv. Jurja župa Zelina
Psarjevo, kapela sv. Jurja župa Zelina
21
Rude kod Samobora žup. crkva
Rude kod Samobora žup. crkva
22
Slavetić župna crkva
Slavetić župna crkva
23
Slavonska Požega
Slavonska Požega
24
Sv. 78 : 4 osamnaestoga dijela : troj-tustošija : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 78 : 4 osamnaestoga dijela : troj-tustošija : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
25
Svetice (kod Ozlja) bivši pavlinski samostan
Svetice (kod Ozlja) bivši pavlinski samostan
26
Sv. Martin pod Okićem župna crkva
Sv. Martin pod Okićem župna crkva
27
sv. Nedelja kraj Samobora kapela sv. Roka
sv. Nedelja kraj Samobora kapela sv. Roka
28
Sv. Petar na Petrovoj Gori župa Lobor
Sv. Petar na Petrovoj Gori župa Lobor
29
Šemovec, kapela na groblju župa Bartolovec kraj Varaždina
Šemovec, kapela na groblju župa Bartolovec kraj Varaždina
30