Probrano po: 1968
Antolić-Soban Filip Granešina kod Zagreba
Antolić-Soban Filip Granešina kod Zagreba
1
Dipl. ing. V. Božić
Dipl. ing. V. Božić
3
In memoriam: Teška adaptacija istinske stvaralačke ličnosti : Vlado Turina - arhitekt velikog poteza : Arhivski fond - Vladimir Turina
In memoriam: Teška adaptacija istinske stvaralačke ličnosti : Vlado Turina - arhitekt velikog poteza : Arhivski fond - Vladimir Turina
4
Ništa bez jedinstvenog plana : Vjesnik
Ništa bez jedinstvenog plana : Vjesnik
5
Prčanj franjevačka crkva
Prčanj franjevačka crkva
7
Prošlost vratiti sadašnjosti : Vjesnik
Prošlost vratiti sadašnjosti : Vjesnik
9
Pula kap. sv. Franje samostan Franjevaca
Pula kap. sv. Franje samostan Franjevaca
10
Pula ž. crkva sv. Antuna
Pula ž. crkva sv. Antuna
11
Resnik (kraj Zagreba) ž. crkva
Resnik (kraj Zagreba) ž. crkva
12
Ruđe Bošković Dio 1 / Željko Marković
Ruđe Bošković Dio 1 / Željko Marković
13
Selce hrv. Primorje ž. crkva
Selce hrv. Primorje ž. crkva
14
Skradin opatska crkva
Skradin opatska crkva
16
Sv. Petar u Šumi (Istra) ž. crkva nekad pavlinski samostan
Sv. Petar u Šumi (Istra) ž. crkva nekad pavlinski samostan
17
Šibenik Nova crkva (Valverde)
Šibenik Nova crkva (Valverde)
18
Šibenik sv. Dominik
Šibenik sv. Dominik
19
Tinjan ž. c.
Tinjan ž. c.
21
Trakošćan (dvorac), dvorska kapela u parku
Trakošćan (dvorac), dvorska kapela u parku
22
Treba locirati probleme reforme sveučilišta : Studentski list
Treba locirati probleme reforme sveučilišta : Studentski list
23
Urbanistička situacija Zagreba : Vjesnik
Urbanistička situacija Zagreba : Vjesnik
24
Vodnjan ž. c.
Vodnjan ž. c.
25
Zaštita urbanističke cjeline Stari grad Zagreb
Zaštita urbanističke cjeline Stari grad Zagreb
26