Probrano po: 1969
Sv. 16-17(1969) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
4
God. 1(1969) : Arti musices
5
6
Muzički instrumenti u srednjovjekovnoj likovnoj umjetnosti Hrvatske
Muzički instrumenti u srednjovjekovnoj likovnoj umjetnosti Hrvatske
8
Knj. 2(1969) : RAD
10
Knj. 12(1969) : RAD
11
Knj. 13(1969) : RAD
12
Knj. 15(1969) : RAD
13
Kako „oživjeti“ Gornji grad : Vjesnik
Kako „oživjeti“ Gornji grad : Vjesnik
14
Da ne bude nesporazuma : Vjesnik
Da ne bude nesporazuma : Vjesnik
15
Franjo Dugan život i rad
Franjo Dugan život i rad
18
Bunjevačko-šokačka bibliografija
Bunjevačko-šokačka bibliografija
20
Francuske književne pobude u časopisima hrvatske moderne
Francuske književne pobude u časopisima hrvatske moderne
21
Janko Leskovar
Janko Leskovar
22
Prilozi proučavanju hrvatske književnosti XIX stoljeća
Prilozi proučavanju hrvatske književnosti XIX stoljeća
23
Prilog genetskoj analizi radijacionih mutanata kod tetrapoloidnih i heksapoloidnih pšenica
Prilog genetskoj analizi radijacionih mutanata kod tetrapoloidnih i heksapoloidnih pšenica
24
Tlačno parenje bukovine
Tlačno parenje bukovine
25