Probrano po: 1969
Kapela kraj Bjelovara ž. crkva
Kapela kraj Bjelovara ž. crkva
64
Sisak kapela sv. Kvirina na groblju
Sisak kapela sv. Kvirina na groblju
65
Sinac ž. crkva
Sinac ž. crkva
66
Sela žup. crkva kraj Siska
Sela žup. crkva kraj Siska
67
Sisak Marijina kapela predgrađe (ranije Caprag)
Sisak Marijina kapela predgrađe (ranije Caprag)
68
Viduševac ž. crkva
Viduševac ž. crkva
69
Zagreb kapela ss Naše Gospe, Primorska 20
Zagreb kapela ss Naše Gospe, Primorska 20
70
Zagreb Samostan milosrdnica
Zagreb Samostan milosrdnica
71
Sv. 1, br. 2(1969) : Medicinski vjesnik
Sv. 1, br. 2(1969) : Medicinski vjesnik
73
Sv. 1, br. 1(1969) : Medicinski vjesnik
Sv. 1, br. 1(1969) : Medicinski vjesnik
74
Miroslav Krleža
Miroslav Krleža
77