Probrano po: 1969
O tumačenju člana 51. Povelje i rezolucije ''Uniting for Peace'' : [diskusija] : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
O tumačenju člana 51. Povelje i rezolucije ''Uniting for Peace'' : [diskusija] : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
1
Mirno rješavanje sporova u krilu regionalnih sporazuma : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Mirno rješavanje sporova u krilu regionalnih sporazuma : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
2
Agresija i međunarodno pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Agresija i međunarodno pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
3
God. 1(1969) : Arti musices
5
Knj. 15(1969) : RAD
9
Kako „oživjeti“ Gornji grad : Vjesnik
Kako „oživjeti“ Gornji grad : Vjesnik
10
Da ne bude nesporazuma : Vjesnik
Da ne bude nesporazuma : Vjesnik
11
Umjetnički put Mila Cipre
Umjetnički put Mila Cipre
13
Franjo Kuhač kao muzički historičar
Franjo Kuhač kao muzički historičar
14
Glazbenici u 13. stoljeću u sjevernoj Hrvatskoj
Glazbenici u 13. stoljeću u sjevernoj Hrvatskoj
15
Franjo Dugan život i rad
Franjo Dugan život i rad
17
Bunjevačko-šokačka bibliografija
Bunjevačko-šokačka bibliografija
20
Janko Leskovar
Janko Leskovar
22
Tlačno parenje bukovine
Tlačno parenje bukovine
25
28
29
Državnopravni razvitak Vojne krajine
Državnopravni razvitak Vojne krajine
31
Visovac samost. franjevaca
Visovac samost. franjevaca
32
Sv. 16-17(1969) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
34
Knj. 54(1969) : Starine
44
Za godinu 1966. Knj. 73. : Ljetopis
45