Probrano po: 1971
Knj. 55(1972) : Starine
2
Načelo zabrane rasne diskriminacije u međunarodnoj sudskoj praksi : [diskusija]
Načelo zabrane rasne diskriminacije u međunarodnoj sudskoj praksi : [diskusija]
3
Doktrina o kolektivnom suverenitetu socijalističkih zemalja
Doktrina o kolektivnom suverenitetu socijalističkih zemalja
4
God. 2(1971) : Arti musices
5
Knj. 16(1971) : RAD
9
Knj. 16(1971) : RAD
11
U povodu „Osamljenog protesta“ : Vjesnik
U povodu „Osamljenog protesta“ : Vjesnik
13
Unitaristi – eo ipso : Nedjeljna Dalmacija
Unitaristi – eo ipso : Nedjeljna Dalmacija
14
Sv. 83 : 1. dvadesetoga dijela : ustarańe-uzao : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 83 : 1. dvadesetoga dijela : ustarańe-uzao : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
15
Sv. 82 : 4. devetnaestoga dijela : upored-ustańeńe : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 82 : 4. devetnaestoga dijela : upored-ustańeńe : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
16