Probrano po: 1972
Sv. 7 : Od 1621. do 1671. godine = T. 7. : Annorum 1621 - 1671 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
1
Prašnik Jakob A. Maribor
Prašnik Jakob A. Maribor
2
Sv. 19(1972) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
3
Tassner Matija Varaždin
Tassner Matija Varaždin
4
Klenovnik dvorac
Klenovnik dvorac
5
IL 1743
IL 1743
6
Osor ž. crkva
Osor ž. crkva
7
Lošinj Veli (katedrala) ž. crkva sv. Antuna
Lošinj Veli (katedrala) ž. crkva sv. Antuna
8
Lošinj Veli kap. sv. Josip
Lošinj Veli kap. sv. Josip
9
Lošinj Mali ž. crkva
Lošinj Mali ž. crkva
12
Za godinu 1971. Knj. 76. : Ljetopis
14
Muo (Mul) Boka Kotorska Sv. Kuzma i Damjan
Muo (Mul) Boka Kotorska Sv. Kuzma i Damjan
15
Volavje župa Petrovina (kraj Jastrebarskog)
Volavje župa Petrovina (kraj Jastrebarskog)
16
Trnovitica Velika
Trnovitica Velika
17
Razvoj sistema kolektivne sigurnosti
Razvoj sistema kolektivne sigurnosti
18
God. 3(1972) : Arti musices
19
Knj. 17(1972) : RAD
21
Sv. 86 : 4. dvadesetoga dijela : Velimanović-visokorođe : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 86 : 4. dvadesetoga dijela : Velimanović-visokorođe : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
24
Sv. 85 : 3. dvadesetoga dijela : užimavati-2. velim. : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 85 : 3. dvadesetoga dijela : užimavati-2. velim. : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
25
Sv. 84 : 2. dvadesetoga dijela : uzao-užimavańe : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 84 : 2. dvadesetoga dijela : uzao-užimavańe : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
26