Probrano po: 1972
Skradin ž. c.
Skradin ž. c.
44
Sv. 19(1972) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
45
Peter (Petr) Emanuel Simon Prag
Peter (Petr) Emanuel Simon Prag
46
Za godinu 1971. Knj. 76. : Ljetopis
47
Angster Josef (Pečuh)
Angster Josef (Pečuh)
48
Andreas Vicentinus habitator Venetiis
Andreas Vicentinus habitator Venetiis
49
Amigazzi Gaetano Verona
Amigazzi Gaetano Verona
50
Aigner Erwin
Aigner Erwin "Nijemac" ; stanujući u Novskoj
51
Bazzani Jakob Giacomo
Bazzani Jakob Giacomo
52
Bazzani Pietro e Nipoti successori di Nachicci e Callido Venecija
Bazzani Pietro e Nipoti successori di Nachicci e Callido Venecija
53
Bazzani obitelj 1822-1914
Bazzani obitelj 1822-1914
54
Bašlek Ivo
Bašlek Ivo
55
Barbini Antonio
Barbini Antonio
56
Baraga Giuseppe Rijeka
Baraga Giuseppe Rijeka
57
Baćani Adam
Baćani Adam
58
Babić (Baba) fra Benedikto Dubrovnik
Babić (Baba) fra Benedikto Dubrovnik
59
Ardoazo Giuseppe
Ardoazo Giuseppe
60