Probrano po: 1972
Aigner Erwin "Nijemac"
Aigner Erwin
2
Aljmaš
Aljmaš
3
Amigazzi Gaetano Verona
Amigazzi Gaetano Verona
4
Andreas Vicentinus habitator Venetiis
Andreas Vicentinus habitator Venetiis
5
Angster D. iz Pečuha
Angster D. iz Pečuha
6
Angster Josef (Pečuh)
Angster Josef (Pečuh)
7
Anić Ante
Anić Ante
8
Antunovac, kapela Srca Isusova župa Gaj
Antunovac, kapela Srca Isusova župa Gaj
9
Antunovac Pakrački Evang. crkva
Antunovac Pakrački Evang. crkva
10