Probrano po: 1972
Razvoj sistema kolektivne sigurnosti
Razvoj sistema kolektivne sigurnosti
1
Sv. 7 : Od 1621. do 1671. godine = T. 7. : Annorum 1621 - 1671 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
2
God. 3(1972) : Arti musices
3
Knj. 17(1972) : RAD
5
Sv. 86 : 4. dvadesetoga dijela : Velimanović-visokorođe : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 86 : 4. dvadesetoga dijela : Velimanović-visokorođe : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
8
Sv. 85 : 3. dvadesetoga dijela : užimavati-2. velim. : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 85 : 3. dvadesetoga dijela : užimavati-2. velim. : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
9
Sv. 84 : 2. dvadesetoga dijela : uzao-užimavańe : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 84 : 2. dvadesetoga dijela : uzao-užimavańe : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
10
Skradin ž. c.
Skradin ž. c.
44
Sv. 19(1972) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
45
Peter (Petr) Emanuel Simon Prag
Peter (Petr) Emanuel Simon Prag
46
Za godinu 1971. Knj. 76. : Ljetopis
47
Angster Josef (Pečuh)
Angster Josef (Pečuh)
48
Andreas Vicentinus habitator Venetiis
Andreas Vicentinus habitator Venetiis
49
Amigazzi Gaetano Verona
Amigazzi Gaetano Verona
50