Probrano po: 1973
Rezerve i interpretativne izjave uz dvostrane međunarodne ugovore : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Rezerve i interpretativne izjave uz dvostrane međunarodne ugovore : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
1
God. 4(1973) : Arti musices
2
Sv. 87 : 1. dvadeset i prvoga dijela : visokorođen-vodna : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 87 : 1. dvadeset i prvoga dijela : visokorođen-vodna : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
4