Probrano po: 1973
Sv. 20(1973) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
47
Za godinu 1972. Knj. 77 : Ljetopis
48