Probrano po: 1983
Intervencija i međunarodno pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Intervencija i međunarodno pravo : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
1
Identitet i kontinuitet jugoslavenske države : S obzirom na odluke Drugog zasjedanja AVNOJ-a : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Identitet i kontinuitet jugoslavenske države : S obzirom na odluke Drugog zasjedanja AVNOJ-a : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
2
God. 14(1983), br. 2 : Arti musices
3
God. 14(1983), br. 1 : Arti musices
4
Reference za jednu bolnicu : Arhitektura
Reference za jednu bolnicu : Arhitektura
10
Interpolacija – osnovni oblikovni element grada : Arhitektura
Interpolacija – osnovni oblikovni element grada : Arhitektura
11
Ivan Meštrović i arhitektura : Arhitektura
Ivan Meštrović i arhitektura : Arhitektura
12
Dijalektika ili nešto drugo? : Čovjek i prostor
Dijalektika ili nešto drugo? : Čovjek i prostor
13
Treći Znanstveni sabor Slavonije i Baranje. Sv. 1 : zbornik radova. [U okviru proslave 60. obljetnice II (Vukovarskog) kongresa Komunističke partije Jugoslavije 1920-1980], Vukovar, 29. - 31. listopada 1980.
14