Probrano po: 1985
Knj. 4(1985) : Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku
1
Prilog tipološkoj klasifikaciji romaničkih crkava kontinentalne Hrvatske : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
Prilog tipološkoj klasifikaciji romaničkih crkava kontinentalne Hrvatske : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
2
Režim plovidbe i prelijetanja Otrantskim vratima prema Konvenciji UN o pravu mora iz 1982.
Režim plovidbe i prelijetanja Otrantskim vratima prema Konvenciji UN o pravu mora iz 1982.
3
God. 16(1985), br. 1-2 : Arti musices
4
Tridesetak izložaka arhitekture 1983-1984. : Čovjek i prostor
Tridesetak izložaka arhitekture 1983-1984. : Čovjek i prostor
12
Zbornik radova o Marijanu Lanosoviću : Posebna izdanja / Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Osijeku
13