Probrano po: 1992
Jugoslavija u raspadu. Mišljenje arbitražne komisije br. 1. od 7. prosinca 1991. : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
Jugoslavija u raspadu. Mišljenje arbitražne komisije br. 1. od 7. prosinca 1991. : Vladimir Đuro Degan - zbirka knjiga i članaka
1
God. 23(1992), br. 2 : Arti musices
2
God. 23(1992), br. 1 : Arti musices
3
Knj. 23(1992) : RAD
4
Sv. 34(1992) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
9