Probrano po: 1998
God. 29(1998), br. 1 : Arti musices
2
God. 29(1998), br. 2 : Arti musices
3
Skica za stvaralački portret Budimira Pervana : Čovjek i prostor
Skica za stvaralački portret Budimira Pervana : Čovjek i prostor
5
Zlatni danci : život i djelo Jagode Truhelke : zbornik radova znanstvenog skupa, [Osijek, 6. i 7. studenoga 1997.]
6
Život i djelo o. Euzebija Fermendžina : znanstveni skup, Našice, 19. i 20. rujna 1998.
7
Sv. 14 (1998) : Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku
15
Jure Kaštelan : 1919.-1990. : Spomenica preminulim akademicima
16
1997. Knj. 101 : Ljetopis
17
God. 30, br. 3-4(1998) : Medicinski vjesnik
God. 30, br. 3-4(1998) : Medicinski vjesnik
18
God. 30, br. 1-2(1998) : Medicinski vjesnik
God. 30, br. 1-2(1998) : Medicinski vjesnik
19