Probrano po: 1999
Secesija u Hrvatskoj : zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Osijek, 22.-24. listopada 1997.
1
Glasnik Družtva slavonskih liečnika
Glasnik Družtva slavonskih liečnika
2
Intervencija NATO snaga protiv Savezne Republike Jugoslavije u 1999.: Pravna analiza
Intervencija NATO snaga protiv Savezne Republike Jugoslavije u 1999.: Pravna analiza
3
Pregled razvitka znanosti medunarodnoga javnoga prava u Hrvata : [dio] I.
Pregled razvitka znanosti medunarodnoga javnoga prava u Hrvata : [dio] I.
4
God. 30(1999), br. 1 : Arti musices
5
God. 30(1999), br. 2 : Arti musices
6
Sv. 15 (1999) : Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku
17
Natko Devčić : 1914.-1997. : Spomenica preminulim akademicima
18
Mladen Paić : 1905.-1997. : Spomenica preminulim akademicima
19
Stanko Bilinski : 1909.-1998. : Spomenica preminulim akademicima
20
1998. Knj. 102 : Ljetopis
21
22
God. 31, br. 1-4(1999) : Medicinski vjesnik
God. 31, br. 1-4(1999) : Medicinski vjesnik
23
Kopački rit : pregled istraživanja i bibliografija : Biblioteka Slavonije i Baranje
Kopački rit : pregled istraživanja i bibliografija : Biblioteka Slavonije i Baranje
24