Probrano po: 1999
Secesija u Hrvatskoj : zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Osijek, 22.-24. listopada 1997.
1
God. 31, br. 1-4(1999) : Medicinski vjesnik
God. 31, br. 1-4(1999) : Medicinski vjesnik
11
Glasnik Družtva slavonskih liečnika
Glasnik Družtva slavonskih liečnika
12
God. 30(1999), br. 1 : Arti musices
13
God. 30(1999), br. 2 : Arti musices
14
17