Probrano po: 2000
God. 31(2000), br. 1-2 : Arti musices
1
Ivo Ruszkowski : 1921.-1998. : Spomenica preminulim akademicima
3
Stjepan Horvatić : 1899.-1975. : o 100. obljetnici rođenja : Spomenica preminulim akademicima
5
Knj. 38(2000) : RAD
6
Knj. 29(2000) : RAD
7
Ekonomika i planiranje razvoja
Ekonomika i planiranje razvoja
9
Interferon treatment of uterine cervical carcinoma
Interferon treatment of uterine cervical carcinoma
14
Das gefährliche Ethmoid
Das gefährliche Ethmoid
15
Molekulske osnove patogenosti nekih herpesvirusa
Molekulske osnove patogenosti nekih herpesvirusa
16
Sv. 16 (2000) : Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku
17
Tržišna demokracija u Hrvatskoj : stanje i perspektive : zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija održanog u Varaždinu 26. i 27. listopada 2000. godine
18
Kijevo : narodni život i tradicijska kultura : Zbornik za narodni život i običaje
Kijevo : narodni život i tradicijska kultura : Zbornik za narodni život i običaje
19
Knj. 54 (2000) : Kijevo : narodni život i tradicijska kultura : Zbornik za narodni život i običaje
20
1999. Knj. 103 : Ljetopis
21
God. 32, br. 1-4(2000) : Medicinski vjesnik
God. 32, br. 1-4(2000) : Medicinski vjesnik
22
Hrvatska franjevačka provincija sr. civila i naroda
Hrvatska franjevačka provincija sr. civila i naroda
23