Probrano po: 2007
39, br. 1-4(2007) : Medicinski vjesnik
39, br. 1-4(2007) : Medicinski vjesnik
1
Biomasa iz uljane repice - obnovljivi izvor energije
Biomasa iz uljane repice - obnovljivi izvor energije
2
Biomasa nekih domaćih vrsta šumskog drveća
Biomasa nekih domaćih vrsta šumskog drveća
3
Centralizirani toplinski sustav Delnice
Centralizirani toplinski sustav Delnice
4
Centralizirani toplinski sustav Đurđevac
Centralizirani toplinski sustav Đurđevac
5
Centralizirani toplinski sustav Uprave šuma podružnica Gospić
Centralizirani toplinski sustav Uprave šuma podružnica Gospić
6
Energetska uporaba šumske i poljoprivredne biomase u Republici Hrvatskoj
Energetska uporaba šumske i poljoprivredne biomase u Republici Hrvatskoj
8
Mogućnosti sanacije otpada životinjskog podrijetla
Mogućnosti sanacije otpada životinjskog podrijetla
10
Perivoj hrvatskih velikana : rondel učenika gimnazije u Osijeku Josip Juraj Strossmayer, Lavoslav Leopold Ružička, Vladimir Prelog
Perivoj hrvatskih velikana : rondel učenika gimnazije u Osijeku Josip Juraj Strossmayer, Lavoslav Leopold Ružička, Vladimir Prelog
11
Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije : zbornik radova znanstvenog skupa = proceedings of the scientific symposium
12
Potencijali Republike Hrvatske u proizvodnji bioplina
Potencijali Republike Hrvatske u proizvodnji bioplina
13
Produkcija biomase vrba u pokusnim kulturama kratkih ophodnji u Hrvatskoj
Produkcija biomase vrba u pokusnim kulturama kratkih ophodnji u Hrvatskoj
14
Proizvodnja biodizelskoga goriva u sustavima održive poljoprivrede
Proizvodnja biodizelskoga goriva u sustavima održive poljoprivrede
15
Proizvodnja etanola i bioetanola iz kukuruza
Proizvodnja etanola i bioetanola iz kukuruza
16
Proizvodnja obnovljivih izvora energije u EU
Proizvodnja obnovljivih izvora energije u EU
17
Sjećanja na prve generacije Umjetničke akademije u Zagrebu
Sjećanja na prve generacije Umjetničke akademije u Zagrebu
18
Strategija proizvodnje i korištenja biogoriva u Europskoj uniji
Strategija proizvodnje i korištenja biogoriva u Europskoj uniji
19
Šume panjače ličkog područja kao izvor biomase za energiju
Šume panjače ličkog područja kao izvor biomase za energiju
20
Toplifikacija Hrvatske na šumsku biomasu
Toplifikacija Hrvatske na šumsku biomasu
21
Usporedba tehničkih karakteristika motora pri uporabi dizelskog i biodizelskog goriva
Usporedba tehničkih karakteristika motora pri uporabi dizelskog i biodizelskog goriva
22
Vrijednost suhog kukuruznog tropa s otopinom u hranidbi životinja
Vrijednost suhog kukuruznog tropa s otopinom u hranidbi životinja
23
Zahvati njege i obnove kao načini pridobivanja drva za energiju i povećanja kvalitete šuma u Hrvatskoj
Zahvati njege i obnove kao načini pridobivanja drva za energiju i povećanja kvalitete šuma u Hrvatskoj
24