Probrano po: 2007
39, br. 1-4(2007) : Medicinski vjesnik
39, br. 1-4(2007) : Medicinski vjesnik
1
2006. Knj. 110 : Ljetopis
2
Biomasa iz uljane repice - obnovljivi izvor energije
Biomasa iz uljane repice - obnovljivi izvor energije
3
Biomasa nekih domaćih vrsta šumskog drveća
Biomasa nekih domaćih vrsta šumskog drveća
4
Bjelovarske čitaonice i knjižnice početkom 20. stoljeća : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Bjelovarske čitaonice i knjižnice početkom 20. stoljeća : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
6
Bjelovarske pukovnije na europskim ratištima 1756.-1918. godine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Bjelovarske pukovnije na europskim ratištima 1756.-1918. godine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
7
Božidar Rogina (1901.-1967.) - pionir prehrambene kemije u Hrvatskoj : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Božidar Rogina (1901.-1967.) - pionir prehrambene kemije u Hrvatskoj : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
8
Centralizirani toplinski sustav Delnice
Centralizirani toplinski sustav Delnice
9
Centralizirani toplinski sustav Đurđevac
Centralizirani toplinski sustav Đurđevac
10
Centralizirani toplinski sustav Uprave šuma podružnica Gospić
Centralizirani toplinski sustav Uprave šuma podružnica Gospić
11
Doprinos Čeha kulturnom životu Bjelovara : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Doprinos Čeha kulturnom životu Bjelovara : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
14
Energetska uporaba šumske i poljoprivredne biomase u Republici Hrvatskoj
Energetska uporaba šumske i poljoprivredne biomase u Republici Hrvatskoj
15
Književni život Bjelovara u prvoj polovici 20. stoljeća : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Književni život Bjelovara u prvoj polovici 20. stoljeća : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
19
Mogućnosti sanacije otpada životinjskog podrijetla
Mogućnosti sanacije otpada životinjskog podrijetla
21
Obitelj Fleischer u kulturnom životu Bjelovara : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Obitelj Fleischer u kulturnom životu Bjelovara : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
22
Perivoj hrvatskih velikana : rondel učenika gimnazije u Osijeku Josip Juraj Strossmayer, Lavoslav Leopold Ružička, Vladimir Prelog
Perivoj hrvatskih velikana : rondel učenika gimnazije u Osijeku Josip Juraj Strossmayer, Lavoslav Leopold Ružička, Vladimir Prelog
24
Početci i razvoj školstva u Bjelovaru od 1761. do danas . : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Početci i razvoj školstva u Bjelovaru od 1761. do danas . : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
25
Poljoprivreda i šumarstvo kao proizvođači obnovljivih izvora energije : zbornik radova znanstvenog skupa = proceedings of the scientific symposium
26
Pomrčine sunca i mjeseca : Hrvatski latinisti
Pomrčine sunca i mjeseca : Hrvatski latinisti
27
Potencijali Republike Hrvatske u proizvodnji bioplina
Potencijali Republike Hrvatske u proizvodnji bioplina
28
Pretvaranje Bjelovara iz vojničkoga u privredno središte od 1871. do 1910. godine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Pretvaranje Bjelovara iz vojničkoga u privredno središte od 1871. do 1910. godine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
30