Probrano po: 2008
Putovima kanonizacije : zbornik radova o Marinu Držiću 1508.-2008.
1
Melanom : zbornik radova znanstvenog simpozija održanog u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu 6. ožujka 2008. u Zagrebu
2
Hrvatsko školstvo : sadašnje stanje i vizija razvoja : okrugli stol održan 22. siječnja 2008. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu
3
Znanstveno savjetovanje Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima, Zagreb, 24.-25. rujna 2008. : sažeci = summaries
Znanstveno savjetovanje Šume hrasta lužnjaka u promijenjenim stanišnim i gospodarskim uvjetima, Zagreb, 24.-25. rujna 2008. : sažeci = summaries
4
2007. Knj. 111 : Ljetopis
5
Hrvatski srednjovjekovni kaptoli : loca credibilia Dalmacije, Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Istre
Hrvatski srednjovjekovni kaptoli : loca credibilia Dalmacije, Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Istre
6
Generacija 1906. : zbornik radova s muzikološkog simpozija održanog u povodu 100. obljetnice rođenja Ivana Brkanovića, Mila Cipre i Borisa Papandopula, Zagreb 17. - 18. studenoga 2006.
7
Vrijeme Ivana Brkanovića, Mila Cipre i Borisa Papandopula
Vrijeme Ivana Brkanovića, Mila Cipre i Borisa Papandopula
8
Bilješke o glazbenom spisateljstvu Ivana Brkanovića, Mila Cipre i Borisa Papandopula
Bilješke o glazbenom spisateljstvu Ivana Brkanovića, Mila Cipre i Borisa Papandopula
9
Suprotstaviti - prilagoditi - zanemariti. Znaci vremena u djelima
Suprotstaviti - prilagoditi - zanemariti. Znaci vremena u djelima "Generacije 1906."
10
Milo Cipra: Peti gudački kvartet
Milo Cipra: Peti gudački kvartet
11
Tragom skladateljskih pretpostavki. Promišljaji uz Hrvatsku misu op. 86 Borisa Papandopula
Tragom skladateljskih pretpostavki. Promišljaji uz Hrvatsku misu op. 86 Borisa Papandopula
12
Neka stilska obilježja stvaralaštva Borisa Papandopula
Neka stilska obilježja stvaralaštva Borisa Papandopula
13
Brkanovićev Ekvinocij između glazbene drame i književne opere
Brkanovićev Ekvinocij između glazbene drame i književne opere
14
Dječji prizori
Dječji prizori
15
HNOS - stvarne promjene u školskom sustavu
HNOS - stvarne promjene u školskom sustavu
16
Istraživanje motivacije učenika u netradicionalnim oblicima nastavnoga rada prema HNOS-u
Istraživanje motivacije učenika u netradicionalnim oblicima nastavnoga rada prema HNOS-u
17
Promjena odgojno-obrazovne paradigme - temelj HNOS-a i HNAK-a
Promjena odgojno-obrazovne paradigme - temelj HNOS-a i HNAK-a
18
Jezikoslovna utemeljenost novina u području hrvatskoga jezika
Jezikoslovna utemeljenost novina u području hrvatskoga jezika
19
Sustavnost obrazovanja za odgoj i obrazovanje
Sustavnost obrazovanja za odgoj i obrazovanje
20
Nastavni programi i nastava povijesti u osnovnoj školi
Nastavni programi i nastava povijesti u osnovnoj školi
21
Nuždan uvjet za unapređenje školstva su dobri nastavnici
Nuždan uvjet za unapređenje školstva su dobri nastavnici
22
Stjecanje digitalnih kompetencija i osnovnih znanja iz računarstva u osnovnoj i srednjoj školi
Stjecanje digitalnih kompetencija i osnovnih znanja iz računarstva u osnovnoj i srednjoj školi
23
Matematika u osnovnoj i srednjoj školi u RH - stanje, problemi, trendovi
Matematika u osnovnoj i srednjoj školi u RH - stanje, problemi, trendovi
24
Geoznanosti - stanje u školstvu
Geoznanosti - stanje u školstvu
25
Hrvatski obrazovni standard: biologija - osvrt, provedba, uspjeh
Hrvatski obrazovni standard: biologija - osvrt, provedba, uspjeh
26
Stručno usavršavanje nastavnika matematike
Stručno usavršavanje nastavnika matematike
27
Obrazovanje za tehnološki ovisno društvo znanja - zaključci rasprave Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj HAZU
Obrazovanje za tehnološki ovisno društvo znanja - zaključci rasprave Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj HAZU
28
Uloga geografije u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju u Hrvatskoj
Uloga geografije u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju u Hrvatskoj
29
Neki problemi školstva u RH s posebnim osvrtom na fiziku
Neki problemi školstva u RH s posebnim osvrtom na fiziku
30