Probrano po: 2008
Upravljanje ljudskim potencijalima u Hrvatskoj - ocjena stanja i prijedlozi za poboljšanje : [strukturne zadaće] : Modernizacija prava
Upravljanje ljudskim potencijalima u Hrvatskoj - ocjena stanja i prijedlozi za poboljšanje : [strukturne zadaće] : Modernizacija prava
5
Lokalna samouprava u Republici Hrvatskoj - mogućnosti, perspektive i dvojbe daljnje decentralizacije : [strukturne zadaće] : Modernizacija prava
Lokalna samouprava u Republici Hrvatskoj - mogućnosti, perspektive i dvojbe daljnje decentralizacije : [strukturne zadaće] : Modernizacija prava
9
Tehnike unapređenja zakonodavstva - suvremeni razvoj i hrvatsko iskustvo : [strukturne zadaće] : Modernizacija prava
Tehnike unapređenja zakonodavstva - suvremeni razvoj i hrvatsko iskustvo : [strukturne zadaće] : Modernizacija prava
10
Regulatorna tijela kao institucionalna rješenja sui generis - redefinirana uloga države u tržišnom gospodarstvu i procesima liberalizacije mrežnih industrija : [strateške zadaće] : Modernizacija prava
Regulatorna tijela kao institucionalna rješenja sui generis - redefinirana uloga države u tržišnom gospodarstvu i procesima liberalizacije mrežnih industrija : [strateške zadaće] : Modernizacija prava
14
Hrvatska i europski upravni prostor: Prema europskoj kvaliteti javne uprave? : [strateške zadaće] : Modernizacija prava
Hrvatska i europski upravni prostor: Prema europskoj kvaliteti javne uprave? : [strateške zadaće] : Modernizacija prava
15
Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda hrvatskih građana pred Europskim sudom za ljudska prava : [strateške zadaće] : Modernizacija prava
Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda hrvatskih građana pred Europskim sudom za ljudska prava : [strateške zadaće] : Modernizacija prava
17
22
Zatvaranje Okruglog stola : Modernizacija prava
Zatvaranje Okruglog stola : Modernizacija prava
25
Skandinavski model osiguranja od medicinske greške - može li zaživjeti u okviru naših propisa : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
Skandinavski model osiguranja od medicinske greške - može li zaživjeti u okviru naših propisa : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
27
Osiguranje od odgovornosti liječnika : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
Osiguranje od odgovornosti liječnika : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
28
Građanskopravna odgovornost za liječenje bez pristanka : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
Građanskopravna odgovornost za liječenje bez pristanka : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
29
Građanskopravna odgovornost za neispravan proizvod u zdravstvu : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
Građanskopravna odgovornost za neispravan proizvod u zdravstvu : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
30