Probrano po: 2008
40, br. 1-4(2008) : Medicinski vjesnik
40, br. 1-4(2008) : Medicinski vjesnik
1
Adjuvantna terapija melanoma
Adjuvantna terapija melanoma
2
Antipetrarkizam Marina Držića suprotiv ljudima nahvao
Antipetrarkizam Marina Držića suprotiv ljudima nahvao
4
Autentični stanovnici Držićeva Njarnas-grada
Autentični stanovnici Držićeva Njarnas-grada
5
Biopsija sentinel limfnog čvora u bolesnika s malignim melanomom kože - naša iskustva
Biopsija sentinel limfnog čvora u bolesnika s malignim melanomom kože - naša iskustva
7
Boccacciova novela VIII-10 i Držićev Dundo Maroje
Boccacciova novela VIII-10 i Držićev Dundo Maroje
8
Držićeva firentinska urotnička epizoda: dio plana Bobaljevićeva klana da razvlasti Gundulićev klan
Držićeva firentinska urotnička epizoda: dio plana Bobaljevićeva klana da razvlasti Gundulićev klan
11
Držićev Plakir
Držićev Plakir
12
Držić i Machiavelli : nacrt za jedno čitanje Držićeva makijavelizma
Držić i Machiavelli : nacrt za jedno čitanje Držićeva makijavelizma
13
Dubrovački memento
Dubrovački memento
14
Dundo Maroje
Dundo Maroje
15
Dva kratka priloga o Marinu Držiću
Dva kratka priloga o Marinu Držiću
16
Epidemiologija melanoma kože
Epidemiologija melanoma kože
17
Euripidov utjecaj na Držića i Bunića
Euripidov utjecaj na Držića i Bunića
18
Gradska pučka pjesma u komedijama Marina Držića
Gradska pučka pjesma u komedijama Marina Držića
20
Hekuba
Hekuba
21
Ipak nije na odmet sve čuti" : medičejski pogled na urotničke namjere Marina Držića
Ipak nije na odmet sve čuti
24
Istraživanja u liječenju melanoma
Istraživanja u liječenju melanoma
25
Jedan Držićev Turčin
Jedan Držićev Turčin
26
Jezični elementi Držićeva Dunda Maroja
Jezični elementi Držićeva Dunda Maroja
28
Knj. 14(2008) / [glavni urednik Milan Moguš ; [uredila] Dunja Brozović Rončević]
29
Književni rad Marina Držića
Književni rad Marina Držića
30