Probrano po: 2010
Nadzor i pravna zaštita lokalne samouprave - de lege lata i de lege ferenda : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
Nadzor i pravna zaštita lokalne samouprave - de lege lata i de lege ferenda : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
4
Utjecaj načela supsidijarnosti na razmišljanja o ustrojstvu lokalne samouprave : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
Utjecaj načela supsidijarnosti na razmišljanja o ustrojstvu lokalne samouprave : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
7
Prijedlog modela upravljanja ljudskim potencijalima u reformiranoj lokalnoj samoupravi : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
Prijedlog modela upravljanja ljudskim potencijalima u reformiranoj lokalnoj samoupravi : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
9
Izazovi novog pristupa upravljanju razvojem na lokalnoj i regionalnoj razini u Hrvatskoj : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
Izazovi novog pristupa upravljanju razvojem na lokalnoj i regionalnoj razini u Hrvatskoj : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
11
13
Teritorijalna organizacija Hrvatske: stanje, kriteriji za prosudbu racionalnosti i prijedlog novog sustava : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
Teritorijalna organizacija Hrvatske: stanje, kriteriji za prosudbu racionalnosti i prijedlog novog sustava : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
14
Koliko je važna veličina lokalnih jedinica - europski primjeri i hrvatski uvjeti : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
Koliko je važna veličina lokalnih jedinica - europski primjeri i hrvatski uvjeti : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
15
Teritorijalna organizacija lokalne samouprave u europskim zemljama i njihove teritorijalne reforme : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
Teritorijalna organizacija lokalne samouprave u europskim zemljama i njihove teritorijalne reforme : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
16
Knj. 16(2010) : Hrvatski dijalektološki zbornik
22
Wuhan University Lectures on International Law II
Wuhan University Lectures on International Law II
23
Legal position of Serbia and Montenegro following the break-up of the SFRY
Legal position of Serbia and Montenegro following the break-up of the SFRY
24
Vol. 28 (2010) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
25
Knj. 21 (2010) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
26
Knj. 14(2010) : RAD
27
Knj. 35(2010) : RAD
28
Knj. 34(2010) : RAD
29
Sv. 17 (2010) : Adrias : zbornik Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu
30