Probrano po: 2010
Je li potrebna adjuvantna radioterapija raka dojke u starijih bolesnica?
Je li potrebna adjuvantna radioterapija raka dojke u starijih bolesnica?
1
Dileme u izboru adjuvantnog sustavnog liječenja raka dojke u starijih bolesnica
Dileme u izboru adjuvantnog sustavnog liječenja raka dojke u starijih bolesnica
2
Uloga kirurgije u liječenju raka dojke starijih žena
Uloga kirurgije u liječenju raka dojke starijih žena
3
Osvrt na rak dojke u starijih žena s gledišta gerijatrijske medicine
Osvrt na rak dojke u starijih žena s gledišta gerijatrijske medicine
4
Jednodnevna kirurgija raka dojke-prednosti i nedostaci
Jednodnevna kirurgija raka dojke-prednosti i nedostaci
5
Onkoplastična kirurgija raka dojke i posljedice adjuvantne radioterapije
Onkoplastična kirurgija raka dojke i posljedice adjuvantne radioterapije
6
Indikacije i izbor bolesnica za onkoplastičnu kirurgiju raka dojke
Indikacije i izbor bolesnica za onkoplastičnu kirurgiju raka dojke
7
Dileme o indikacijama i izboru liječenja preinvazivnih promjena i preteča raka dojke
Dileme o indikacijama i izboru liječenja preinvazivnih promjena i preteča raka dojke
8
Patologija i biologija preinvazivnih promjena i preteča raka dojke
Patologija i biologija preinvazivnih promjena i preteča raka dojke
9
Odnos koristi i moguće štetnosti mamografskog probira
Odnos koristi i moguće štetnosti mamografskog probira
10
Uloga mamografije i ultrazvučnog pregleda dojke u otkrivanju preinvazivnih promjena i preteča raka dojke
Uloga mamografije i ultrazvučnog pregleda dojke u otkrivanju preinvazivnih promjena i preteča raka dojke
11
Hipofrakcionirano zračenje raka dojke - mišljenje pristaša i argumenti protivnika
Hipofrakcionirano zračenje raka dojke - mišljenje pristaša i argumenti protivnika
12
Lokalna radionuklidna terapija raka dojke
Lokalna radionuklidna terapija raka dojke
13
Današnje mogućnosti i budućnost liječenja nuspojava moderne adjuvantne terapije raka dojke
Današnje mogućnosti i budućnost liječenja nuspojava moderne adjuvantne terapije raka dojke
14
Trostruko negativni rak dojke
Trostruko negativni rak dojke
15
Perspektive sustavnog liječenja raka dojke - individualizirana ciljana terapija
Perspektive sustavnog liječenja raka dojke - individualizirana ciljana terapija
16
Definiranje odgovora na liječenje raka dojke na temelju histoloških i molekularnih karakteristika tumora
Definiranje odgovora na liječenje raka dojke na temelju histoloških i molekularnih karakteristika tumora
17
Dojka - sudskomedicinski pristup
Dojka - sudskomedicinski pristup
18
Informirani pristanak bolesnice na liječenje raka dojke s pravom na drugo mišljenje
Informirani pristanak bolesnice na liječenje raka dojke s pravom na drugo mišljenje
19
Kvaliteta liječenja bolesnica s rakom dojke - možemo li bolje?
Kvaliteta liječenja bolesnica s rakom dojke - možemo li bolje?
20
Zbornik radova XX. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 23. 09. 2010. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
21
Sedamnaest stoljeća zadarske Crkve: Zbornik radova sa znanstvenog skupa o 1700. obljetnici mučeništva sv. Stošije (Anastazije), Zadar, 16. – 18. studenoga 2004., svezak I. (Od ranokršćanskog razdoblja do pada Mletačke Republike), uredio Livio Marijan, Zadarska nadbiskupija – Sveučilište u Zadru, Zadar 2009. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Sedamnaest stoljeća zadarske Crkve: Zbornik radova sa znanstvenog skupa o 1700. obljetnici mučeništva sv. Stošije (Anastazije), Zadar, 16. – 18. studenoga 2004., svezak I. (Od ranokršćanskog razdoblja do pada Mletačke Republike), uredio Livio Marijan, Zadarska nadbiskupija – Sveučilište u Zadru, Zadar 2009. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
22
Josip Barbarić (1937.-2010.) : [in memoriam] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Josip Barbarić (1937.-2010.) : [in memoriam] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
26
Vojmir Vinja : 1921.-2007. : Spomenica preminulim akademicima
27
Hrvati i Ilirske pokrajine : (1809.-1813.) : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti prigodom dvjestote obljetnice proglašenja Ilirskih pokrajina (Zagreb-Zadar, 1.-3. listopada 2009.)
28
Statut Bratovštine sv. Nikole mornara u Kotoru iz 1463. sa alegatima do 1807. godine: Fototipsko izdanje sa prepisima, prevodima i regestima, priređivači Miloš Milošević i Jelena Antović, Bokeljska mornarica Kotor, Kotor 2009. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Statut Bratovštine sv. Nikole mornara u Kotoru iz 1463. sa alegatima do 1807. godine: Fototipsko izdanje sa prepisima, prevodima i regestima, priređivači Miloš Milošević i Jelena Antović, Bokeljska mornarica Kotor, Kotor 2009. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
29
Novo kajkavsko kazalište : kazalište i jezik : Krležini dani u Osijeku
Novo kajkavsko kazalište : kazalište i jezik : Krležini dani u Osijeku
30