Probrano po: 2010
Kemijsko inženjerstvo - izazovi budućnosti : Bilten Razreda za tehničke znanosti
Kemijsko inženjerstvo - izazovi budućnosti : Bilten Razreda za tehničke znanosti
1
Vojmir Vinja : 1921.-2007. : Spomenica preminulim akademicima
3
Hrvati i Ilirske pokrajine : (1809.-1813.) : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti prigodom dvjestote obljetnice proglašenja Ilirskih pokrajina (Zagreb-Zadar, 1.-3. listopada 2009.)
4
Statut Bratovštine sv. Nikole mornara u Kotoru iz 1463. sa alegatima do 1807. godine: Fototipsko izdanje sa prepisima, prevodima i regestima, priređivači Miloš Milošević i Jelena Antović, Bokeljska mornarica Kotor, Kotor 2009. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Statut Bratovštine sv. Nikole mornara u Kotoru iz 1463. sa alegatima do 1807. godine: Fototipsko izdanje sa prepisima, prevodima i regestima, priređivači Miloš Milošević i Jelena Antović, Bokeljska mornarica Kotor, Kotor 2009. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
6
Sinteza srednjovjekovne književnosti Bosne i Hercegovine : Herta Kuna: Srednjovjekovna bosanska književnost. Sarajevo, Forum Bosnae, 2008. : [prikaz] : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Sinteza srednjovjekovne književnosti Bosne i Hercegovine : Herta Kuna: Srednjovjekovna bosanska književnost. Sarajevo, Forum Bosnae, 2008. : [prikaz] : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
8
Nadzor i pravna zaštita lokalne samouprave - de lege lata i de lege ferenda : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
Nadzor i pravna zaštita lokalne samouprave - de lege lata i de lege ferenda : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
12
Utjecaj načela supsidijarnosti na razmišljanja o ustrojstvu lokalne samouprave : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
Utjecaj načela supsidijarnosti na razmišljanja o ustrojstvu lokalne samouprave : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
15
Prijedlog modela upravljanja ljudskim potencijalima u reformiranoj lokalnoj samoupravi : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
Prijedlog modela upravljanja ljudskim potencijalima u reformiranoj lokalnoj samoupravi : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
17
Izazovi novog pristupa upravljanju razvojem na lokalnoj i regionalnoj razini u Hrvatskoj : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
Izazovi novog pristupa upravljanju razvojem na lokalnoj i regionalnoj razini u Hrvatskoj : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
19
21
Teritorijalna organizacija Hrvatske: stanje, kriteriji za prosudbu racionalnosti i prijedlog novog sustava : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
Teritorijalna organizacija Hrvatske: stanje, kriteriji za prosudbu racionalnosti i prijedlog novog sustava : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
22
Koliko je važna veličina lokalnih jedinica - europski primjeri i hrvatski uvjeti : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
Koliko je važna veličina lokalnih jedinica - europski primjeri i hrvatski uvjeti : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
23
Teritorijalna organizacija lokalne samouprave u europskim zemljama i njihove teritorijalne reforme : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
Teritorijalna organizacija lokalne samouprave u europskim zemljama i njihove teritorijalne reforme : [uvodno izlaganje] : Modernizacija prava
24
Knj. 16(2010) : Hrvatski dijalektološki zbornik
30
Wuhan University Lectures on International Law II
Wuhan University Lectures on International Law II
31
Legal position of Serbia and Montenegro following the break-up of the SFRY
Legal position of Serbia and Montenegro following the break-up of the SFRY
32
Vol. 28 (2010) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
33
Knj. 21 (2010) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
34
Knj. 14(2010) : RAD
35
Knj. 35(2010) : RAD
36
Knj. 34(2010) : RAD
37
Sv. 17 (2010) : Adrias : zbornik Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu
38
Bernardin Frankapan Modruški, Oratio pro Croatia = Govor za Hrvatsku (1522.), studiju, prijepis i prijevod priredili Ivan Jurković i Violeta Moretti, Katedra Čakavskog sabora Modruše, Modruš 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Bernardin Frankapan Modruški, Oratio pro Croatia = Govor za Hrvatsku (1522.), studiju, prijepis i prijevod priredili Ivan Jurković i Violeta Moretti, Katedra Čakavskog sabora Modruše, Modruš 2010. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
39
Francuski utjecaj na hrvatsko administrativno nazivlje : [prilog u sažetku]
Francuski utjecaj na hrvatsko administrativno nazivlje : [prilog u sažetku]
42
Pravni aspekt organizacije i djelokruga rada Obalne straže u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Zakon o Obalnoj straži : Poredbeno pomorsko pravo
Pravni aspekt organizacije i djelokruga rada Obalne straže u Republici Hrvatskoj s posebnim osvrtom na Zakon o Obalnoj straži : Poredbeno pomorsko pravo
43
Br. 164(2010) = god. 49 : Poredbeno pomorsko pravo
45