Probrano po: 2011
Kronična bubrežna bolest i trigliceridi : Posebna izdanja HAZU. Prilozi za strategiju hrvatskog razvoja
Kronična bubrežna bolest i trigliceridi : Posebna izdanja HAZU. Prilozi za strategiju hrvatskog razvoja
1
Trigliceridi u dijabetesu i metaboličkom sindromu : Posebna izdanja HAZU. Prilozi za strategiju hrvatskog razvoja
Trigliceridi u dijabetesu i metaboličkom sindromu : Posebna izdanja HAZU. Prilozi za strategiju hrvatskog razvoja
2
Hipertrigliceridemija kao čimbenik rizika za koronarnu bolest srca : Posebna izdanja HAZU. Prilozi za strategiju hrvatskog razvoja
Hipertrigliceridemija kao čimbenik rizika za koronarnu bolest srca : Posebna izdanja HAZU. Prilozi za strategiju hrvatskog razvoja
3
Metabolizam triglicerida i nastanak ateroskleroze : Posebna izdanja HAZU. Prilozi za strategiju hrvatskog razvoja
Metabolizam triglicerida i nastanak ateroskleroze : Posebna izdanja HAZU. Prilozi za strategiju hrvatskog razvoja
4
Pogreške i komplikacije sustavnog liječenja bolesnica s rakom dojke
Pogreške i komplikacije sustavnog liječenja bolesnica s rakom dojke
5
Pogreške i komplikacije u radioterapiji raka dojke
Pogreške i komplikacije u radioterapiji raka dojke
6
Pogreške i komplikacije kirurškog liječenja raka dojke
Pogreške i komplikacije kirurškog liječenja raka dojke
7
Intraoperacijska lokalizacija i kirurško liječenje nepalpabilnih karcinoma dojke
Intraoperacijska lokalizacija i kirurško liječenje nepalpabilnih karcinoma dojke
8
Okultni primarni rak dojke s metastazama u aksili - dijagnostički i terapijski problem
Okultni primarni rak dojke s metastazama u aksili - dijagnostički i terapijski problem
9
Osvrt na međunarodni dogovor o važnosti usavršavanja iz onkoplastične kirurgije dojke
Osvrt na međunarodni dogovor o važnosti usavršavanja iz onkoplastične kirurgije dojke
10
Liposomalni antraciklini u liječenju raka dojke
Liposomalni antraciklini u liječenju raka dojke
11
Kardioonkologija - novi znanstveno klinički pristup kardiovaskularnim promjenama u bolesnica s rakom dojke
Kardioonkologija - novi znanstveno klinički pristup kardiovaskularnim promjenama u bolesnica s rakom dojke
12
Zračenje cijele dojke - paradigma radioterapije u liječenju karcinoma s očuvanjem dojke: mišljenje pristaša i argumenti protivnika
Zračenje cijele dojke - paradigma radioterapije u liječenju karcinoma s očuvanjem dojke: mišljenje pristaša i argumenti protivnika
13
Translacijska istraživanja u području radioterapije raka dojke
Translacijska istraživanja u području radioterapije raka dojke
14
Klinička vrijednost mišljenja drugog patologa o histološkoj dijagnozi raka dojke
Klinička vrijednost mišljenja drugog patologa o histološkoj dijagnozi raka dojke
15
Mamografsko-patološka korelacija i pretjerana dijagnoza raka dojke
Mamografsko-patološka korelacija i pretjerana dijagnoza raka dojke
16
Mamografska analiza kalcifikacija
Mamografska analiza kalcifikacija
17
Kako smanjiti broj lažno pozitivnih i lažno negativnih mamografskih nalaza
Kako smanjiti broj lažno pozitivnih i lažno negativnih mamografskih nalaza
18
Trebaju li nam centri za rak dojke: komentar s gledišta županijskih bolnica
Trebaju li nam centri za rak dojke: komentar s gledišta županijskih bolnica
19
Jesu li nam potrebni centri za rak dojke - kao središta izvrsnosti za dijagnostiku i liječenje
Jesu li nam potrebni centri za rak dojke - kao središta izvrsnosti za dijagnostiku i liječenje
20
Da li vrijeme kirurškog liječenja raka dojke u odnosu na menstruacijski ciklus utječe na prognozu bolesti
Da li vrijeme kirurškog liječenja raka dojke u odnosu na menstruacijski ciklus utječe na prognozu bolesti
21
Mišićno-koštane funkcionalne tegobe u bolesnica liječenih zbog raka dojke
Mišićno-koštane funkcionalne tegobe u bolesnica liječenih zbog raka dojke
22
Translacijska istraživanja u području molekularne biologije raka dojke - nova dostignuća i klinička primjena
Translacijska istraživanja u području molekularne biologije raka dojke - nova dostignuća i klinička primjena
23
Šećerna bolest i bolesti dojke
Šećerna bolest i bolesti dojke
24
Zbornik radova XXI. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 15. 09. 2011. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
25
Obitelj Čupor Moslavački : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Obitelj Čupor Moslavački : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
26
Ivan Paližna u povijesnim vrelima i historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Ivan Paližna u povijesnim vrelima i historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
27
Brojčano kretanje Židova na području Bjelovarsko-križevačke županije (1857.-1918.) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Brojčano kretanje Židova na području Bjelovarsko-križevačke županije (1857.-1918.) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
28
Pavlini u Gariću : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Pavlini u Gariću : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
29
Kasnogotički pećnjaci s Garić-grada : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Kasnogotički pećnjaci s Garić-grada : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
30