Probrano po: 2011
43, br. 1-4(2011) : Medicinski vjesnik
43, br. 1-4(2011) : Medicinski vjesnik
1
2010. Knj. 114 : Ljetopis
2
Arheološka svjedočanstva o postojanju knjiga na dvoru vojvoda Iločkih u Iloku : RAD
Arheološka svjedočanstva o postojanju knjiga na dvoru vojvoda Iločkih u Iloku : RAD
4
B''lgarkata prez pogleda na na edni h''rvatski intelektualec
B''lgarkata prez pogleda na na edni h''rvatski intelektualec
5
Brojčano kretanje Židova na području Bjelovarsko-križevačke županije (1857.-1918.) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Brojčano kretanje Židova na području Bjelovarsko-križevačke županije (1857.-1918.) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
6
Bugarska književnost u hrvatskim
Bugarska književnost u hrvatskim "ženskim" časopisima (do 1940. g.)
7
Bugarske spisateljice u hrvatskoj knjizi kroz stoljeća : prilog bibliografiji bugarsko-hrvatskih kulturnih veza
Bugarske spisateljice u hrvatskoj knjizi kroz stoljeća : prilog bibliografiji bugarsko-hrvatskih kulturnih veza
8
Bugarske studentice na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1902.-1912.)
Bugarske studentice na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1902.-1912.)
9
Da li vrijeme kirurškog liječenja raka dojke u odnosu na menstruacijski ciklus utječe na prognozu bolesti
Da li vrijeme kirurškog liječenja raka dojke u odnosu na menstruacijski ciklus utječe na prognozu bolesti
12
Dialogičnata femina - Cvijeta Zuzorič v dialozite na Nikola Vitov Gučetič
Dialogičnata femina - Cvijeta Zuzorič v dialozite na Nikola Vitov Gučetič
13
Dora Pejačević - dama sececijskog rafinmana
Dora Pejačević - dama sececijskog rafinmana
14
"Došlo je doba svjetlosti! Stratiko je u Hvaru!" - biskup prosvjetitelj Ivan Dominik Stratiko o Hvaranima : RAD
15
Ekonomija za poduzetnike
Ekonomija za poduzetnike
17
Elizabeta (Lila) grafinja Pejačevič i Ekaterina Karavelova - intelektualki i p''rvi dami v svoite obštestva
Elizabeta (Lila) grafinja Pejačevič i Ekaterina Karavelova - intelektualki i p''rvi dami v svoite obštestva
18
End stage heart failure - transplantation or LVAD?
End stage heart failure - transplantation or LVAD?
19
Garić-grad - pregled tehničke dokumentacije : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Garić-grad - pregled tehničke dokumentacije : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
20
Garić-grad u fundusu Muzeja Moslavine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Garić-grad u fundusu Muzeja Moslavine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
21
Garić-grad u historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Garić-grad u historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
22
Hrvatsko-bugarska glazbena suradnja
Hrvatsko-bugarska glazbena suradnja
23
Intraoperacijska lokalizacija i kirurško liječenje nepalpabilnih karcinoma dojke
Intraoperacijska lokalizacija i kirurško liječenje nepalpabilnih karcinoma dojke
25
Istaknute hrvatske i bugarske intelektualke u znanosti i umjetnosti : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog hrvatsko-bugarskog skupa održanog u Zagrebu 28. i 29. rujna 2009.
27
Ivan Paližna u povijesnim vrelima i historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Ivan Paližna u povijesnim vrelima i historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
28
Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum : okrugli stol održan 4. veljače 2011. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
29
Iz Florschützova okvira : kirurg Vatroslav Florschütz (1879.-1967.) riječju i slikom
Iz Florschützova okvira : kirurg Vatroslav Florschütz (1879.-1967.) riječju i slikom
30