Probrano po: 2011
Rijetkosti u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : katalog inkunabula i knjiga 16. stoljeća : Izdanja Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Rijetkosti u Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : katalog inkunabula i knjiga 16. stoljeća : Izdanja Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
1
Iz Florschützova okvira : kirurg Vatroslav Florschütz (1879.-1967.) riječju i slikom
Iz Florschützova okvira : kirurg Vatroslav Florschütz (1879.-1967.) riječju i slikom
2
Ekonomija za poduzetnike
Ekonomija za poduzetnike
3
Istaknute hrvatske i bugarske intelektualke u znanosti i umjetnosti : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog hrvatsko-bugarskog skupa održanog u Zagrebu 28. i 29. rujna 2009.
4
B''lgarkata prez pogleda na na edni h''rvatski intelektualec
B''lgarkata prez pogleda na na edni h''rvatski intelektualec
5
Književnice Hrvatske i Bugarske u nacionalnim kulturama svojih naroda : pozdravni govor i uvodno predavanje
Književnice Hrvatske i Bugarske u nacionalnim kulturama svojih naroda : pozdravni govor i uvodno predavanje
6
Secesijski cvijet na raskršću. Hrvatske i bugarske književnice u razdoblju modernističkog prodora
Secesijski cvijet na raskršću. Hrvatske i bugarske književnice u razdoblju modernističkog prodora "ženskog pisma"
7
Dora Pejačević - dama sececijskog rafinmana
Dora Pejačević - dama sececijskog rafinmana
8
Dialogičnata femina - Cvijeta Zuzorič v dialozite na Nikola Vitov Gučetič
Dialogičnata femina - Cvijeta Zuzorič v dialozite na Nikola Vitov Gučetič
9
Literaturnite saloni na praga na XX v. B''lgarskijat i H''rvatskijat prinos
Literaturnite saloni na praga na XX v. B''lgarskijat i H''rvatskijat prinos
10
Bugarske spisateljice u hrvatskoj knjizi kroz stoljeća : prilog bibliografiji bugarsko-hrvatskih kulturnih veza
Bugarske spisateljice u hrvatskoj knjizi kroz stoljeća : prilog bibliografiji bugarsko-hrvatskih kulturnih veza
11
Žene u oporukama dubrovačkih trgovaca iz Sofije
Žene u oporukama dubrovačkih trgovaca iz Sofije
12
Bugarske studentice na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1902.-1912.)
Bugarske studentice na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (1902.-1912.)
13
Bugarska književnost u hrvatskim
Bugarska književnost u hrvatskim "ženskim" časopisima (do 1940. g.)
14
Elizabeta (Lila) grafinja Pejačevič i Ekaterina Karavelova - intelektualki i p''rvi dami v svoite obštestva
Elizabeta (Lila) grafinja Pejačevič i Ekaterina Karavelova - intelektualki i p''rvi dami v svoite obštestva
15
Hrvatsko-bugarska glazbena suradnja
Hrvatsko-bugarska glazbena suradnja
16
Umijeće retorike u starijoj hrvatskoj filozofskoj baštini : RAD
Umijeće retorike u starijoj hrvatskoj filozofskoj baštini : RAD
17
Udio plemstva u stanovništvu Dubrovnika u trenutku zatvaranja vijeća 1332. godine : RAD
Udio plemstva u stanovništvu Dubrovnika u trenutku zatvaranja vijeća 1332. godine : RAD
18
Spašavanje na moru i zaštita morskog okoliša : RAD
Spašavanje na moru i zaštita morskog okoliša : RAD
19
Promjene Ustava Republike Hrvatske (2010.) i tendencije kompenzatornog konstitucionalizma : RAD
Promjene Ustava Republike Hrvatske (2010.) i tendencije kompenzatornog konstitucionalizma : RAD
20
Odgovornost za zločin agresije u svim njezinim vidovima : RAD
Odgovornost za zločin agresije u svim njezinim vidovima : RAD
21
Natpis za spas cara Valerijana iz Splita? : RAD
Natpis za spas cara Valerijana iz Splita? : RAD
22
Međunarodni kazneni sudovi : RAD
Međunarodni kazneni sudovi : RAD
23
Legradska kapetanija u obrani od Osmanlija - s posebnim osvrtom na Novi Zrin : RAD
Legradska kapetanija u obrani od Osmanlija - s posebnim osvrtom na Novi Zrin : RAD
24
Arheološka svjedočanstva o postojanju knjiga na dvoru vojvoda Iločkih u Iloku : RAD
Arheološka svjedočanstva o postojanju knjiga na dvoru vojvoda Iločkih u Iloku : RAD
25
"Došlo je doba svjetlosti! Stratiko je u Hvaru!" - biskup prosvjetitelj Ivan Dominik Stratiko o Hvaranima : RAD
26
Short-term mechanical circulatory support
Short-term mechanical circulatory support
30
Overview of new mechanical circulatory support devices
Overview of new mechanical circulatory support devices
37
End stage heart failure - transplantation or LVAD?
End stage heart failure - transplantation or LVAD?
40
Medicinska etika
Medicinska etika
41
2010. Knj. 114 : Ljetopis
42
Pogreške i komplikacije sustavnog liječenja bolesnica s rakom dojke
Pogreške i komplikacije sustavnog liječenja bolesnica s rakom dojke
44
Pogreške i komplikacije u radioterapiji raka dojke
Pogreške i komplikacije u radioterapiji raka dojke
45
Pogreške i komplikacije kirurškog liječenja raka dojke
Pogreške i komplikacije kirurškog liječenja raka dojke
46
Intraoperacijska lokalizacija i kirurško liječenje nepalpabilnih karcinoma dojke
Intraoperacijska lokalizacija i kirurško liječenje nepalpabilnih karcinoma dojke
47
Okultni primarni rak dojke s metastazama u aksili - dijagnostički i terapijski problem
Okultni primarni rak dojke s metastazama u aksili - dijagnostički i terapijski problem
48
Osvrt na međunarodni dogovor o važnosti usavršavanja iz onkoplastične kirurgije dojke
Osvrt na međunarodni dogovor o važnosti usavršavanja iz onkoplastične kirurgije dojke
49
Liposomalni antraciklini u liječenju raka dojke
Liposomalni antraciklini u liječenju raka dojke
50
Kardioonkologija - novi znanstveno klinički pristup kardiovaskularnim promjenama u bolesnica s rakom dojke
Kardioonkologija - novi znanstveno klinički pristup kardiovaskularnim promjenama u bolesnica s rakom dojke
51
Zračenje cijele dojke - paradigma radioterapije u liječenju karcinoma s očuvanjem dojke: mišljenje pristaša i argumenti protivnika
Zračenje cijele dojke - paradigma radioterapije u liječenju karcinoma s očuvanjem dojke: mišljenje pristaša i argumenti protivnika
52
Translacijska istraživanja u području radioterapije raka dojke
Translacijska istraživanja u području radioterapije raka dojke
53
Klinička vrijednost mišljenja drugog patologa o histološkoj dijagnozi raka dojke
Klinička vrijednost mišljenja drugog patologa o histološkoj dijagnozi raka dojke
54
Mamografsko-patološka korelacija i pretjerana dijagnoza raka dojke
Mamografsko-patološka korelacija i pretjerana dijagnoza raka dojke
55
Mamografska analiza kalcifikacija
Mamografska analiza kalcifikacija
56
Kako smanjiti broj lažno pozitivnih i lažno negativnih mamografskih nalaza
Kako smanjiti broj lažno pozitivnih i lažno negativnih mamografskih nalaza
57
Trebaju li nam centri za rak dojke: komentar s gledišta županijskih bolnica
Trebaju li nam centri za rak dojke: komentar s gledišta županijskih bolnica
58
Jesu li nam potrebni centri za rak dojke - kao središta izvrsnosti za dijagnostiku i liječenje
Jesu li nam potrebni centri za rak dojke - kao središta izvrsnosti za dijagnostiku i liječenje
59
Da li vrijeme kirurškog liječenja raka dojke u odnosu na menstruacijski ciklus utječe na prognozu bolesti
Da li vrijeme kirurškog liječenja raka dojke u odnosu na menstruacijski ciklus utječe na prognozu bolesti
60
Mišićno-koštane funkcionalne tegobe u bolesnica liječenih zbog raka dojke
Mišićno-koštane funkcionalne tegobe u bolesnica liječenih zbog raka dojke
61
Translacijska istraživanja u području molekularne biologije raka dojke - nova dostignuća i klinička primjena
Translacijska istraživanja u području molekularne biologije raka dojke - nova dostignuća i klinička primjena
62
Šećerna bolest i bolesti dojke
Šećerna bolest i bolesti dojke
63
Zbornik radova XXI. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 15. 09. 2011. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
64
Obitelj Čupor Moslavački : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Obitelj Čupor Moslavački : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
65
Ivan Paližna u povijesnim vrelima i historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Ivan Paližna u povijesnim vrelima i historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
66
Brojčano kretanje Židova na području Bjelovarsko-križevačke županije (1857.-1918.) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Brojčano kretanje Židova na području Bjelovarsko-križevačke županije (1857.-1918.) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
67
Pavlini u Gariću : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Pavlini u Gariću : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
68
Kasnogotički pećnjaci s Garić-grada : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Kasnogotički pećnjaci s Garić-grada : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
69
Garić-grad u fundusu Muzeja Moslavine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Garić-grad u fundusu Muzeja Moslavine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
70
Rezultati dosadašnjih arheoloških istraživanja Garić-grada : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Rezultati dosadašnjih arheoloških istraživanja Garić-grada : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
71
Garić-grad - pregled tehničke dokumentacije : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Garić-grad - pregled tehničke dokumentacije : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
72
Monasterium B. V. Mariae sub monte seu Promontorio Garigh, alias Garich: ukratko o razvoju kasnosrednjovjekovnih pavlinskih samostana onodobnog slavonskog prostora do bitke na Mohaču 1526. godine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Monasterium B. V. Mariae sub monte seu Promontorio Garigh, alias Garich: ukratko o razvoju kasnosrednjovjekovnih pavlinskih samostana onodobnog slavonskog prostora do bitke na Mohaču 1526. godine : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
73
Garić-grad u historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Garić-grad u historiografiji : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
74
Prilozi poznavanju nekih aspekata ekohistorije šireg područja oko Garića u 17. stoljeću : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Prilozi poznavanju nekih aspekata ekohistorije šireg područja oko Garića u 17. stoljeću : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
75
Plemićki grad Garić : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Plemićki grad Garić : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
76
Toponim Garić u povijesnim izvorima : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
Toponim Garić u povijesnim izvorima : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
77
Sv. 4 (2011) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
78
Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum : okrugli stol održan 4. veljače 2011. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
79
Knj. 17(2011) : Hrvatski dijalektološki zbornik
80
Knj. 48(2011) : RAD
81
Knj. 36(2011) : RAD
82
43, br. 1-4(2011) : Medicinski vjesnik
43, br. 1-4(2011) : Medicinski vjesnik
83