Probrano po: 2012
44, br. 1-4(2012) : Medicinski vjesnik
44, br. 1-4(2012) : Medicinski vjesnik
1
Bol kao značajan simptom temporomandibularnih poremećaja
Bol kao značajan simptom temporomandibularnih poremećaja
2
Dalmatinsko pučko pjevanje početkom 20. stoljeća : (prema istraživanjma Vladoja Berse i Božidara Širole) : Zbornik za narodni život i običaje
Dalmatinsko pučko pjevanje početkom 20. stoljeća : (prema istraživanjma Vladoja Berse i Božidara Širole) : Zbornik za narodni život i običaje
3
Da ti rečem povijest!: Usmene predaje o doseljenju i povijesnim događajima na otoku Hvaru : Zbornik za narodni život i običaje
Da ti rečem povijest!: Usmene predaje o doseljenju i povijesnim događajima na otoku Hvaru : Zbornik za narodni život i običaje
4
Dentalna bol i bol iz udaljenih područja - diferencijalna dijagnostika
Dentalna bol i bol iz udaljenih područja - diferencijalna dijagnostika
5
Glavobolje, neuralgije i orofacijalna bol
Glavobolje, neuralgije i orofacijalna bol
6
God. 51(2012), knj. 84, br. 10-12 (listopad-prosinac) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
7
Identitet u seoskoj zajednici slavonske Posavine : Zbornik za narodni život i običaje
Identitet u seoskoj zajednici slavonske Posavine : Zbornik za narodni život i običaje
8
Knj. 56 (2012) : Zbornik za narodni život i običaje
10
Mnogi žele djece, a mnogi ne: Istraživanje predodžbi o djeci i djetinjstvu zapisanih u Zborniku za narodni život i običaje i rukopisnim zbirkama Arhiva Odsjeka za etnologiju HAZU u Zagrebu : Zbornik za narodni život i običaje
Mnogi žele djece, a mnogi ne: Istraživanje predodžbi o djeci i djetinjstvu zapisanih u Zborniku za narodni život i običaje i rukopisnim zbirkama Arhiva Odsjeka za etnologiju HAZU u Zagrebu : Zbornik za narodni život i običaje
11
Nema više vila. A nema ni konja: Promjene tradicijskih vjerovanja u nadnaravna bića : Zbornik za narodni život i običaje
Nema više vila. A nema ni konja: Promjene tradicijskih vjerovanja u nadnaravna bića : Zbornik za narodni život i običaje
12
Nespecifična kronična orofacijalna bol
Nespecifična kronična orofacijalna bol
13
Orofacijalna bol - artrogena ili miogena etiologija?
Orofacijalna bol - artrogena ili miogena etiologija?
16
Orofacijalna bol i temporomandibularni poremećaji : zbornik radova s V. znanstvenog skupa o temporomandibularnim poremećajima održanog 17. veljače 2012. u Zagrebu u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
17
Osloboditi čovjeka boli božansko je djelo : pozdravna riječ
Osloboditi čovjeka boli božansko je djelo : pozdravna riječ
18
Ostavimo mužu muški, a ženi ženski posao: Žene zapisivačice u okviru Radićeve Osnove : Zbornik za narodni život i običaje
Ostavimo mužu muški, a ženi ženski posao: Žene zapisivačice u okviru Radićeve Osnove : Zbornik za narodni život i običaje
19
Povezanost temporomandibularnih poremećaja i orofacijalne boli s promjenama u ekspresiji TRPV1 ionskih kanala
Povezanost temporomandibularnih poremećaja i orofacijalne boli s promjenama u ekspresiji TRPV1 ionskih kanala
20
Povijest prirodoznanstvenih istraživanja Jadranskoga mora
Povijest prirodoznanstvenih istraživanja Jadranskoga mora
21
Predaje o vraćanju mrtvih - analiza narativne plodnosti : Zbornik za narodni život i običaje
Predaje o vraćanju mrtvih - analiza narativne plodnosti : Zbornik za narodni život i običaje
22
Pričaj mi o svojem djetinjstvu!: Metodološka pitanja istraživanja narativnih praksi djece i narativnih praksi o djetinjstvu u svakodnevnoj komunikaciji : Zbornik za narodni život i običaje
Pričaj mi o svojem djetinjstvu!: Metodološka pitanja istraživanja narativnih praksi djece i narativnih praksi o djetinjstvu u svakodnevnoj komunikaciji : Zbornik za narodni život i običaje
24
Prva tematska sjednica Hrvatske akademije, Zagreb, 29. svibnja 2012. godine
Prva tematska sjednica Hrvatske akademije, Zagreb, 29. svibnja 2012. godine
25
Rudari Labinštine - aspekti
Rudari Labinštine - aspekti "profesionalne osmoze" i tromeđe identiteta : Zbornik za narodni život i običaje
26
Stomatognatski sustav, parodont i orofacijalna bol
Stomatognatski sustav, parodont i orofacijalna bol
29