Probrano po: 2014
Dijagnostički pristup bolesniku s akromegalijom
Dijagnostički pristup bolesniku s akromegalijom
52
Djela Jana Křtitela Vaňhala / Johanna Baptista Waňhala u hrvatskim glazbenim zbirkama : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Djela Jana Křtitela Vaňhala / Johanna Baptista Waňhala u hrvatskim glazbenim zbirkama : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
53
Djelovanje Zvonimira Požgaja u Zadru od 1946. do 1949. godine : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
Djelovanje Zvonimira Požgaja u Zadru od 1946. do 1949. godine : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
56
Doprinos Stanka Hondla istraživanju Boškovićeva djela : Rasprave i građa za povijest znanosti
Doprinos Stanka Hondla istraživanju Boškovićeva djela : Rasprave i građa za povijest znanosti
59
Društveno - političke prilike u Varaždinu 60-ih i 70-ih godina XIX. st. (povodom 140. godišnjice otvorenja Gradskog kazališta u Varaždinu) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Društveno - političke prilike u Varaždinu 60-ih i 70-ih godina XIX. st. (povodom 140. godišnjice otvorenja Gradskog kazališta u Varaždinu) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
63
Dvije kripte iz Crkve svetog Martina Biskupa u Varaždinskim Toplicama : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Dvije kripte iz Crkve svetog Martina Biskupa u Varaždinskim Toplicama : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
65
Elektromiografija kao dijagnostička metoda u orofacijalnom kompleksu
Elektromiografija kao dijagnostička metoda u orofacijalnom kompleksu
66
Epidemiologija akromegalije
Epidemiologija akromegalije
68
Esad Kurtović, Vlasi Bobani [The Bobani Vlachs]. Sarajevo: Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije, 2012 : [review] : Dubrovnik Annals
Esad Kurtović, Vlasi Bobani [The Bobani Vlachs]. Sarajevo: Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije, 2012 : [review] : Dubrovnik Annals
72
Europska unija i Bosna i Hercegovina : Adrias : zbornik Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu
Europska unija i Bosna i Hercegovina : Adrias : zbornik Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu
75
Farmakoterapija somatotropinoma
Farmakoterapija somatotropinoma
76
Francesco Bettarini, La comunita pratese di Ragusa (1414-1434): Crisi economica e migrazioni collettive nel Tardo Medioevo [The Pratoese Community in Dubrovnik (1414-1434): Economic Crisis and Collective Migrations in the Late Middle Ages]. Firenze: Leo S. Olschki editore, 2012 : [review] : Dubrovnik Annals
Francesco Bettarini, La comunita pratese di Ragusa (1414-1434): Crisi economica e migrazioni collettive nel Tardo Medioevo [The Pratoese Community in Dubrovnik (1414-1434): Economic Crisis and Collective Migrations in the Late Middle Ages]. Firenze: Leo S. Olschki editore, 2012 : [review] : Dubrovnik Annals
78
Glazbene migracije i kulturni transfer: Vaňhal i neki suvremenici : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Glazbene migracije i kulturni transfer: Vaňhal i neki suvremenici : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
79
God. 14(2014), br. 1 : Okrugli stol Morska tehnologija (Offshore Technology) - perspektivno područje za Republiku Hrvatsku : Bilten Razreda za tehničke znanosti
81
God. 53(2014), knj. 86, br. 1-3 (siječanj-ožujak) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
82
God. 53(2014), knj. 86, br. 4-6 (travanj-lipanj) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
83
God. 53(2014), knj. 86, br. 7-9 (srpanj-rujan) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
84
Godina I., broj 1 : Glasnik HAZU : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
85
Godina I., broj 2, srpanj-prosinac 2014. : Glasnik HAZU : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Godina I., broj 2, srpanj-prosinac 2014. : Glasnik HAZU : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
86
Gradnja zgrade fizike Filozofskog fakulteta na Marulićevom trgu, 1927. -1929. : Rasprave i građa za povijest znanosti
Gradnja zgrade fizike Filozofskog fakulteta na Marulićevom trgu, 1927. -1929. : Rasprave i građa za povijest znanosti
89
Grip - brod hvarskih ustanika Matija Ivanića
Grip - brod hvarskih ustanika Matija Ivanića
90
Heterogenost raka dojke i personalizirana medicina s aspekta molekularne biologije
Heterogenost raka dojke i personalizirana medicina s aspekta molekularne biologije
91
92
Hodočasnik heretik : (Boro Pavlović, Lebdeći anđeo civilizacije - Putopisi 1. - Stajer Graf, Zagreb 2012.) : [prikaz] : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Hodočasnik heretik : (Boro Pavlović, Lebdeći anđeo civilizacije - Putopisi 1. - Stajer Graf, Zagreb 2012.) : [prikaz] : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
93
Hrvatska institucionalna i izvaninstitucionalna kazališna scena: supostojanje i/ili suprotstavljanje? - Primjer Studentskoga teatra Lero iz Dubrovnika : Krležini dani u Osijeku
Hrvatska institucionalna i izvaninstitucionalna kazališna scena: supostojanje i/ili suprotstavljanje? - Primjer Studentskoga teatra Lero iz Dubrovnika : Krležini dani u Osijeku
95
Hrvatska politika i nastanak Jugoslavije: od Berlinskog kongresa 1878. do kraja Prvoga svjetskog rata 1918. : Adrias : zbornik Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu
Hrvatska politika i nastanak Jugoslavije: od Berlinskog kongresa 1878. do kraja Prvoga svjetskog rata 1918. : Adrias : zbornik Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu
96
Hrvatski nacionalizam u XIX. i početkom XX. stoljeća na primjeru Rijeke i riječkoga područja : Problemi sjevernog Jadrana
Hrvatski nacionalizam u XIX. i početkom XX. stoljeća na primjeru Rijeke i riječkoga područja : Problemi sjevernog Jadrana
99