Probrano po: 2014
Život i djelo Franje Markovića
Život i djelo Franje Markovića
1
Živi znanstveni kapital : spomen-knjiga u povodu 45. obljetnice Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima (1969./1970.-2014.), 10. obljetnice voditelja akademika Slavka Matića i upraviteljice dr. sc. Anice Bilić, znanstvene savjetnice (2004.-2014.) : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
2
Ženidba. Narodni običaji u Matićima (Bosna) (1907.) : Zbornik za narodni život i običaje
Ženidba. Narodni običaji u Matićima (Bosna) (1907.) : Zbornik za narodni život i običaje
3
Zvjezdane suze : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Zvjezdane suze : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
4
Znanstveni-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Unapređenje vinogradarstva i vinarstva nakon ulaska Republike Hrvatske u EU, Požega, 20. studenoga 2014. : sažetci radova
Znanstveni-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Unapređenje vinogradarstva i vinarstva nakon ulaska Republike Hrvatske u EU, Požega, 20. studenoga 2014. : sažetci radova
5
Znanstveni simpozij Dani Vjekoslava Babukića, Požega, 20.-21. veljače 2014. : sažetci radova = summaries
Znanstveni simpozij Dani Vjekoslava Babukića, Požega, 20.-21. veljače 2014. : sažetci radova = summaries
6
Zemljišne knjige -početci, povijesni razvoj, značaj : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
Zemljišne knjige -početci, povijesni razvoj, značaj : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
7
Zemlja (tlo) - temelj proizvodnje hrane : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
Zemlja (tlo) - temelj proizvodnje hrane : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
8
Zemlja, Literarna varijacija : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
Zemlja, Literarna varijacija : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
9
Zemlja kao građevni materijal u narodnom graditeljstvu krajnjega istoka Hrvatske. Mogućnosti očuvanja i zaštite tradicijske nepokretne baštine : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
Zemlja kao građevni materijal u narodnom graditeljstvu krajnjega istoka Hrvatske. Mogućnosti očuvanja i zaštite tradicijske nepokretne baštine : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
10
Zbornik radova XXIV. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 11. 09. 2014. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
11
Začeci, dovršenje gradnje i korištenje zgrade za fiziku na Marulićevom trgu 19 : Rasprave i građa za povijest znanosti
Začeci, dovršenje gradnje i korištenje zgrade za fiziku na Marulićevom trgu 19 : Rasprave i građa za povijest znanosti
12
Vol. 32 (2014) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
13
Vol. 18 (2014) : Dubrovnik Annals
14
Vol. 1 (2014) : Civitas Crisiensis
15
Vlasteoske kuće u gradu Dubrovniku 1817. godine : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
Vlasteoske kuće u gradu Dubrovniku 1817. godine : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
16
Vlastela grada Dubrovnika : Sv. 5 : Odabrane biografije (E-Pe) : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
Vlastela grada Dubrovnika : Sv. 5 : Odabrane biografije (E-Pe) : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
17
Veze Trogira i Hvara u XV. i XVI. stoljeću
Veze Trogira i Hvara u XV. i XVI. stoljeću
19
Venecija i Dubrovnik u vrijeme velikog potresa 1667. godine : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
Venecija i Dubrovnik u vrijeme velikog potresa 1667. godine : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
20
Vegetacijska i šumskouzgojna obilježja ritskih šuma u Hrvatskoj : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
Vegetacijska i šumskouzgojna obilježja ritskih šuma u Hrvatskoj : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
21
Važnost prirodnog okruženja u hotelskoj arhitekturi 30-ih i 60-ih godina 20. stoljeća na istočnoj jadranskoj obali - tri primjera
Važnost prirodnog okruženja u hotelskoj arhitekturi 30-ih i 60-ih godina 20. stoljeća na istočnoj jadranskoj obali - tri primjera
22
U začaranom krugu s Vesnom Parun : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
U začaranom krugu s Vesnom Parun : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
23
Uvod s pitanjima : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Uvod s pitanjima : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
24
Utjecaj pomorskog kapitala na razvoj poluotoka Pelješca : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
Utjecaj pomorskog kapitala na razvoj poluotoka Pelješca : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
25
U naknadnom razgovoru : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
U naknadnom razgovoru : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
26
Uloga slikovnih metoda u probiru žena s povećanim rizikom za rak dojke
Uloga slikovnih metoda u probiru žena s povećanim rizikom za rak dojke
27
Uloga obiteljskog liječnika u palijativnoj skrbi o bolesnicama s uznapredovalim rakom dojke
Uloga obiteljskog liječnika u palijativnoj skrbi o bolesnicama s uznapredovalim rakom dojke
28
Uloga nanotehnologije u liječenju raka dojke
Uloga nanotehnologije u liječenju raka dojke
29
Uloga crijevne mikrobiote u patofiziologiji pretilosti
Uloga crijevne mikrobiote u patofiziologiji pretilosti
30