Probrano po: 2014
Živi znanstveni kapital : spomen-knjiga u povodu 45. obljetnice Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima (1969./1970.-2014.), 10. obljetnice voditelja akademika Slavka Matića i upraviteljice dr. sc. Anice Bilić, znanstvene savjetnice (2004.-2014.) : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
2
Ženidba. Narodni običaji u Matićima (Bosna) (1907.) : Zbornik za narodni život i običaje
Ženidba. Narodni običaji u Matićima (Bosna) (1907.) : Zbornik za narodni život i običaje
3
Znanstveni-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Unapređenje vinogradarstva i vinarstva nakon ulaska Republike Hrvatske u EU, Požega, 20. studenoga 2014. : sažetci radova
Znanstveni-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem Unapređenje vinogradarstva i vinarstva nakon ulaska Republike Hrvatske u EU, Požega, 20. studenoga 2014. : sažetci radova
5
Znanstveni simpozij Dani Vjekoslava Babukića, Požega, 20.-21. veljače 2014. : sažetci radova = summaries
Znanstveni simpozij Dani Vjekoslava Babukića, Požega, 20.-21. veljače 2014. : sažetci radova = summaries
6
Znanstveni radovi akademika Vladimira Majera : Spomenica preminulim akademicima
Znanstveni radovi akademika Vladimira Majera : Spomenica preminulim akademicima
7
Značajke i uloge tala Varaždinske županije sa smjernicama održivog gospodarenja poljoprivrednim zemljištem : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Značajke i uloge tala Varaždinske županije sa smjernicama održivog gospodarenja poljoprivrednim zemljištem : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
8
Zgrada varaždinskog gradskog kazališta : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
Zgrada varaždinskog gradskog kazališta : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
9
Zemlja kao građevni materijal u narodnom graditeljstvu krajnjega istoka Hrvatske. Mogućnosti očuvanja i zaštite tradicijske nepokretne baštine : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
Zemlja kao građevni materijal u narodnom graditeljstvu krajnjega istoka Hrvatske. Mogućnosti očuvanja i zaštite tradicijske nepokretne baštine : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
13
Zbornik radova XXIV. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 11. 09. 2014. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
14
Zatvaranje Okruglog stola : Modernizacija prava
Zatvaranje Okruglog stola : Modernizacija prava
17
Zašto prihvaćamo Ustavni sud kao središnju instituciju ustavnog nadzora i ne bojimo se njegovog skretanja u
Zašto prihvaćamo Ustavni sud kao središnju instituciju ustavnog nadzora i ne bojimo se njegovog skretanja u "vladavinu sudaca"? : [rasprava] : Modernizacija prava
19
Zaštita časti i ugleda i sloboda izražavanja misli u novom kaznenom zakonu : [izlaganje] : Modernizacija prava
Zaštita časti i ugleda i sloboda izražavanja misli u novom kaznenom zakonu : [izlaganje] : Modernizacija prava
20
Zadarsko plemstvo i građanstvo početkom francuske uprave u Dalmaciji : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
Zadarsko plemstvo i građanstvo početkom francuske uprave u Dalmaciji : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
21
Začeci, dovršenje gradnje i korištenje zgrade za fiziku na Marulićevom trgu 19 : Rasprave i građa za povijest znanosti
Začeci, dovršenje gradnje i korištenje zgrade za fiziku na Marulićevom trgu 19 : Rasprave i građa za povijest znanosti
22
Vol. 18 (2014) : Dubrovnik Annals
24
Vojno poduzetništvo u mletačkoj Dalmaciji i Boki za vrijeme Morejskog rata (1684.-1699.) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
Vojno poduzetništvo u mletačkoj Dalmaciji i Boki za vrijeme Morejskog rata (1684.-1699.) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
26
Vodič Arhiva Zadarske nadbiskupije, priredili Josip Kolanović i Oliver Modrić, Državni arhiv i Zadarska nadbiskupija, Zadar, 2013. : [prikaz] : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
Vodič Arhiva Zadarske nadbiskupije, priredili Josip Kolanović i Oliver Modrić, Državni arhiv i Zadarska nadbiskupija, Zadar, 2013. : [prikaz] : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
27
28
Vlastela grada Dubrovnika : Sv. 5 : Odabrane biografije (E-Pe) : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
Vlastela grada Dubrovnika : Sv. 5 : Odabrane biografije (E-Pe) : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
29