Probrano po: 2014
Hrvatska poljoprivreda u zajedničkoj poljoprivrednoj politici Europske unije: sadašnjost i sutrašnjica : Civitas Crisiensis
Hrvatska poljoprivreda u zajedničkoj poljoprivrednoj politici Europske unije: sadašnjost i sutrašnjica : Civitas Crisiensis
1
Proces pristupanja Hrvatske Europskoj uniji i strukturni fondovi u EU : Civitas Crisiensis
Proces pristupanja Hrvatske Europskoj uniji i strukturni fondovi u EU : Civitas Crisiensis
2
Regionalizacija hrvatske poljoprivrede u zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU : Civitas Crisiensis
Regionalizacija hrvatske poljoprivrede u zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU : Civitas Crisiensis
3
Stanje i mjere unapređenja hrvatske poljoprivrede u svjetlu pristupa Europskoj uniji : Civitas Crisiensis
Stanje i mjere unapređenja hrvatske poljoprivrede u svjetlu pristupa Europskoj uniji : Civitas Crisiensis
4
Tragom Nemčićevih Putositnica ili gdje je uistinu Antun Nemčić odsjeo u Veneciji? : Civitas Crisiensis
Tragom Nemčićevih Putositnica ili gdje je uistinu Antun Nemčić odsjeo u Veneciji? : Civitas Crisiensis
5
Javni spomenici kipara Rudolfa Valdeca : Civitas Crisiensis
Javni spomenici kipara Rudolfa Valdeca : Civitas Crisiensis
6
Otkrivanje spomenika Antunu Nemčiću 1899. i obilježavanje 100. godišnjice Nemčićeva rođenja 1913. godine : Civitas Crisiensis
Otkrivanje spomenika Antunu Nemčiću 1899. i obilježavanje 100. godišnjice Nemčićeva rođenja 1913. godine : Civitas Crisiensis
7
Antun Nemčić i kazalište : Civitas Crisiensis
Antun Nemčić i kazalište : Civitas Crisiensis
8
Antun Nemčić u Gajevoj Danici - Gajeva Danica u Antunu Nemčiću : Civitas Crisiensis
Antun Nemčić u Gajevoj Danici - Gajeva Danica u Antunu Nemčiću : Civitas Crisiensis
9
Prigodni govori prilikom otvorenja Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Koprivničko-križevačke županije u Križevcima : Civitas Crisiensis
Prigodni govori prilikom otvorenja Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Koprivničko-križevačke županije u Križevcima : Civitas Crisiensis
10
Vol. 1 (2014) : Civitas Crisiensis
11
Personalizirana adjuvantna radioterapija raka dojke prema molekulskim podtipovima
Personalizirana adjuvantna radioterapija raka dojke prema molekulskim podtipovima
12
Personalizirani opseg kirurgije raka dojke prema molekulskim podtipovima - istine i kontroverze
Personalizirani opseg kirurgije raka dojke prema molekulskim podtipovima - istine i kontroverze
13
Personalizirano sustavno liječenje bolesnica s rakom dojke
Personalizirano sustavno liječenje bolesnica s rakom dojke
14
Heterogenost raka dojke i personalizirana medicina s aspekta molekularne biologije
Heterogenost raka dojke i personalizirana medicina s aspekta molekularne biologije
15
Uloga obiteljskog liječnika u palijativnoj skrbi o bolesnicama s uznapredovalim rakom dojke
Uloga obiteljskog liječnika u palijativnoj skrbi o bolesnicama s uznapredovalim rakom dojke
16
Indikacije za palijativnu radioterapiju u bolesnica s rakom dojke
Indikacije za palijativnu radioterapiju u bolesnica s rakom dojke
17
Palijativna kirurgija raka dojke - dileme o indikacijama za plastično-rekonstrukcijske operacije
Palijativna kirurgija raka dojke - dileme o indikacijama za plastično-rekonstrukcijske operacije
18
Etički aspekti palijativne medicine u liječenju bolesnica s rakom dojke
Etički aspekti palijativne medicine u liječenju bolesnica s rakom dojke
19
Uključivanje palijativne medicine u liječenje bolesnica s rakom dojke - kako dugo onkološko liječenje, a kada palijativna medicina?
Uključivanje palijativne medicine u liječenje bolesnica s rakom dojke - kako dugo onkološko liječenje, a kada palijativna medicina?
20
Što očekujemo od novih tehnologija u kirurgiji raka dojke?
Što očekujemo od novih tehnologija u kirurgiji raka dojke?
21
Uloga nanotehnologije u liječenju raka dojke
Uloga nanotehnologije u liječenju raka dojke
22
Nov pristup djelomičnom zračenju dojke u liječenju raka - prednosti i komplikacije
Nov pristup djelomičnom zračenju dojke u liječenju raka - prednosti i komplikacije
23
Kako liječiti rak muške dojke - je li rak muške dojke sličan raku ženske dojke ili je različit od njega?
Kako liječiti rak muške dojke - je li rak muške dojke sličan raku ženske dojke ili je različit od njega?
24
Hipoksija raka dojke - patogeneza i biološko-terapijske posljedice
Hipoksija raka dojke - patogeneza i biološko-terapijske posljedice
25
Kliničko značenje veličine tumora kod raka dojke
Kliničko značenje veličine tumora kod raka dojke
26
Koji su razlozi neprihvaćanja mamografskog probira ili nedolaska na kontrolne mamografske preglede?
Koji su razlozi neprihvaćanja mamografskog probira ili nedolaska na kontrolne mamografske preglede?
27
Uloga slikovnih metoda u probiru žena s povećanim rizikom za rak dojke
Uloga slikovnih metoda u probiru žena s povećanim rizikom za rak dojke
28
Čimbenici povećanog rizika za rak dojke, preventivna dijagnostika i strategija smanjenja rizika
Čimbenici povećanog rizika za rak dojke, preventivna dijagnostika i strategija smanjenja rizika
29
Zbornik radova XXIV. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 11. 09. 2014. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
30