Probrano po: 2014
Uloga slikovnih metoda u probiru žena s povećanim rizikom za rak dojke
Uloga slikovnih metoda u probiru žena s povećanim rizikom za rak dojke
171
Čimbenici povećanog rizika za rak dojke, preventivna dijagnostika i strategija smanjenja rizika
Čimbenici povećanog rizika za rak dojke, preventivna dijagnostika i strategija smanjenja rizika
172
Zbornik radova XXIV. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 11. 09. 2014. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
173
Sv. 8 (2014) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
174
Ugovor o darovanju [ostavština Jurice Muraja]
Ugovor o darovanju [ostavština Jurice Muraja]
175
Predstavljanje knjige
Predstavljanje knjige "Kirurg na fronti 1914.-1918."
176
Nakladnička djelatnost u 2013. godini : katalog izdanja, Palača Akademije, Zagreb, 20. siječnja - 20. veljače 2014.
Nakladnička djelatnost u 2013. godini : katalog izdanja, Palača Akademije, Zagreb, 20. siječnja - 20. veljače 2014.
177