Probrano po: 2014
Otkrivanje spomenika Antunu Nemčiću 1899. i obilježavanje 100. godišnjice Nemčićeva rođenja 1913. godine : Civitas Crisiensis
Otkrivanje spomenika Antunu Nemčiću 1899. i obilježavanje 100. godišnjice Nemčićeva rođenja 1913. godine : Civitas Crisiensis
1
Sv. 8 (2014) : Radovi Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru
2
Sv. 56(2014) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
3
64 (2014) : Art Bulletin
4
Ivo Petrinović : 1929.-2003. : Spomenica preminulim akademicima
5
Psihijatrijske manifestacije akromegalije
Psihijatrijske manifestacije akromegalije
6
Okrugli stol Zemlja, Vinkovci, 5. prosinca 2012. : zbornik radova : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
7
Debljina - javnozdravstveni problem i medicinski izazov : zbornik radova sa Znanstvenog simpozija održanog 8. svibnja 2014. u Rijeci
8
Sv. 3 (2014) : Radovi Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Požegi
9
Rijeka Bosut i Pobosuće u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti : knjižica sažetaka
Rijeka Bosut i Pobosuće u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti : knjižica sažetaka
10
God. 53(2014), knj. 86, br. 1-3 (siječanj-ožujak) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
11
Sv. 13(2014) : Problemi sjevernog Jadrana
12
Narodni život i običaji u Tolisi i okolici (1898.-1902.) : Zbornik za narodni život i običaje
Narodni život i običaji u Tolisi i okolici (1898.-1902.) : Zbornik za narodni život i običaje
13
Knj. 57 (2014) : Toliški kraj : koncem 19. i početkom 20. stoljeća : Zbornik za narodni život i običaje
14
Neki obrasci artikuliranja političkog i polemičkog u hrvatskoj drami druge polovice 20. st. : Krležini dani u Osijeku
Neki obrasci artikuliranja političkog i polemičkog u hrvatskoj drami druge polovice 20. st. : Krležini dani u Osijeku
15
Ugovor o darovanju [ostavština Jurice Muraja]
Ugovor o darovanju [ostavština Jurice Muraja]
16
Knj. 58 (2014) : Boljun : kmiecki život i už(a)nci : etnološka monografija (1898.-1899. i 1950.-1960.) : Zbornik za narodni život i običaje
Knj. 58 (2014) : Boljun : kmiecki život i už(a)nci : etnološka monografija (1898.-1899. i 1950.-1960.) : Zbornik za narodni život i običaje
17
Predstavljanje knjige
Predstavljanje knjige "Kirurg na fronti 1914.-1918."
18
Pejzažna arhitektura jadranskoga primorja u kontekstu turističke izgradnje
Pejzažna arhitektura jadranskoga primorja u kontekstu turističke izgradnje
19
Sv. 3(2014) : Stanko Hondl (1873.-1971.) : život i djelo : Rasprave i građa za povijest znanosti
20
Vol. 32 (2014) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
21
Knj. 16(2014) : RAD
22
Knj. 40(2014) : RAD
23
Molecular diagnostics of hereditary breast cancer
Molecular diagnostics of hereditary breast cancer
26
Colorectal cancer, novel biomarkers and immunohistochemistry - an overview
Colorectal cancer, novel biomarkers and immunohistochemistry - an overview
30
Personalised cancer medicine in colorectal cancer - a short overview
Personalised cancer medicine in colorectal cancer - a short overview
31
Javni spomenici kipara Rudolfa Valdeca : Civitas Crisiensis
Javni spomenici kipara Rudolfa Valdeca : Civitas Crisiensis
35
Vol. 1 (2014) : Civitas Crisiensis
36
Planovi rada za godinu 2015 : Planovi rada
Planovi rada za godinu 2015 : Planovi rada
37
Vlasteoske kuće u gradu Dubrovniku 1817. godine : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
Vlasteoske kuće u gradu Dubrovniku 1817. godine : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
38
Vlastela grada Dubrovnika : Sv. 5 : Odabrane biografije (E-Pe) : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
Vlastela grada Dubrovnika : Sv. 5 : Odabrane biografije (E-Pe) : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
39
Riječ, pismo, slika : iz riznice Orijentalne zbirke Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 12.-31. 5. 2014. ; iz riznice Orijentalne zbirke Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 12.-31. 5. 2014.
Riječ, pismo, slika : iz riznice Orijentalne zbirke Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 12.-31. 5. 2014. ; iz riznice Orijentalne zbirke Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 12.-31. 5. 2014.
40
Živi znanstveni kapital : spomen-knjiga u povodu 45. obljetnice Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima (1969./1970.-2014.), 10. obljetnice voditelja akademika Slavka Matića i upraviteljice dr. sc. Anice Bilić, znanstvene savjetnice (2004.-2014.) : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
41
Tabula rasa : primarno i analitičko u hrvatskoj umjetnosti = primary and analytic in Croatian art
Tabula rasa : primarno i analitičko u hrvatskoj umjetnosti = primary and analytic in Croatian art
42
Tamburaški orkestar Glazbene škole Alberta Štrige Križevci
Tamburaški orkestar Glazbene škole Alberta Štrige Križevci
43
Orebić u 19. stoljeću prema katastru Franje I. / Irena Ipšić ; urednik Vladimir Stipetić : Sv. 2 : Podgorje : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
Orebić u 19. stoljeću prema katastru Franje I. / Irena Ipšić ; urednik Vladimir Stipetić : Sv. 2 : Podgorje : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
44
Život i djelo Franje Markovića
Život i djelo Franje Markovića
45
Br. 168(2014) = god. 53 : Poredbeno pomorsko pravo
46
N. t. god. 16, br. 31(2014) : Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU
47
Zbornik radova XXIV. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" : održanog 11. 09. 2014. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti : Bolesti dojke
48
Sv. 29 (2013) : Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku
49
Godina I., broj 2, srpanj-prosinac 2014. : Glasnik HAZU : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Godina I., broj 2, srpanj-prosinac 2014. : Glasnik HAZU : časopis Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
50