Probrano po: 1966-09-22
Škrtac Komedija u 2 dijela (5 činova)  =  L'Avare
Škrtac Komedija u 2 dijela (5 činova) = L'Avare
1