Probrano po: CC BY-NC-ND
Diploma dodijeljena Hrvoju Tartalji
Diploma dodijeljena Hrvoju Tartalji
202
Diploma doktora farmacije Eugena Spillera
Diploma doktora farmacije Eugena Spillera
203
Diploma doktora filozofije Arpada Pečića
Diploma doktora filozofije Arpada Pečića
204
Diploma doktora medicine Bele Fischera
Diploma doktora medicine Bele Fischera
205
Diploma doktora medicine Berislava Borčića
Diploma doktora medicine Berislava Borčića
206
Diploma doktora medicine Frana Gundruma
Diploma doktora medicine Frana Gundruma
207
Diploma doktora medicine Franje Henslera
Diploma doktora medicine Franje Henslera
208
Diploma doktora medicine Franje Wittauscha
Diploma doktora medicine Franje Wittauscha
209
Diploma doktora medicine Georga Stojanovića
Diploma doktora medicine Georga Stojanovića
210
Diploma doktora medicine Jakoba Cosminija
Diploma doktora medicine Jakoba Cosminija
211
Diploma doktora medicine Josepha Koetscheta
Diploma doktora medicine Josepha Koetscheta
212
Diploma doktora medicine Josipa Berlota
Diploma doktora medicine Josipa Berlota
213
Diploma doktora medicine Luje Thallera
Diploma doktora medicine Luje Thallera
214
Diploma doktora medicine Milana Kovačevića
Diploma doktora medicine Milana Kovačevića
215
Diploma doktora medicine Nikole Jagića
Diploma doktora medicine Nikole Jagića
216
217
Diploma doktora medicine Viktora Boića
Diploma doktora medicine Viktora Boića
218
220
Diploma doktorice medicine Kornelije Sertić
Diploma doktorice medicine Kornelije Sertić
222
Diploma doktorice medicine Zlate Havliček
Diploma doktorice medicine Zlate Havliček
223
224
225
Diploma liječnika Josefa Reichweina
Diploma liječnika Josefa Reichweina
226
Diploma magistra farmacije Arpada Pečića
Diploma magistra farmacije Arpada Pečića
228
Diploma magistra farmacije Arthura Kräuterblütha
Diploma magistra farmacije Arthura Kräuterblütha
229
Diploma magistra farmacije Cezara Akačića
Diploma magistra farmacije Cezara Akačića
230
Diploma magistra farmacije Eugena Spillera
Diploma magistra farmacije Eugena Spillera
232
Diploma magistra farmacije Franje Kubanyija ml.
Diploma magistra farmacije Franje Kubanyija ml.
233
Diploma magistra farmacije Josepha Šulca
Diploma magistra farmacije Josepha Šulca
235
Diploma magistra farmacije Julija Panca
Diploma magistra farmacije Julija Panca
236
Diploma magistra farmacije Konstantina Vouka
Diploma magistra farmacije Konstantina Vouka
237
Diploma magistra farmacije Ladislava Gayera
Diploma magistra farmacije Ladislava Gayera
238
Diploma magistra farmacije Maksimilijana Batistića
Diploma magistra farmacije Maksimilijana Batistića
239
Diploma magistra farmacije Maximiliana Teicha
Diploma magistra farmacije Maximiliana Teicha
240
Diploma magistra farmacije Milana Tkalčića
Diploma magistra farmacije Milana Tkalčića
241
Diploma magistra farmacije Pavla Primorca
Diploma magistra farmacije Pavla Primorca
243
Diploma magistra farmacije Rudolfa Loušina
Diploma magistra farmacije Rudolfa Loušina
244
Diploma magistre farmacije Nade Panac
Diploma magistre farmacije Nade Panac
246
Diploma Šandora Fibića
Diploma Šandora Fibića
249
Djevojčici mjesto igračke
Djevojčici mjesto igračke
255
Djevojčici mjesto igračke
Djevojčici mjesto igračke
256
Dnevi i knjige
Dnevi i knjige
257
Dojmovi s umjetničke izložbe
Dojmovi s umjetničke izložbe
258
Doktorska diploma Bosiljke Cvetnić
Doktorska diploma Bosiljke Cvetnić
259
Doktorska diploma Hrvoja Tartalje
Doktorska diploma Hrvoja Tartalje
260
Doktorska diploma Josipa Zlatarovića
Doktorska diploma Josipa Zlatarovića
261
Doktorska diploma Theodora Wickerhausera
Doktorska diploma Theodora Wickerhausera
262
Doña Muerte
Doña Muerte
265
Dopisnica Anti Radiću
Dopisnica Anti Radiću
266
Dopisnica Antunu Radiću
Dopisnica Antunu Radiću
267
Dopisnica Antunu Radiću
Dopisnica Antunu Radiću
268
Dopisnica Antunu Radiću
Dopisnica Antunu Radiću
269
Dopisnica Gj. Arnoldu
Dopisnica Gj. Arnoldu
270
Dopisnica Gjuri Arnoldu
Dopisnica Gjuri Arnoldu
271
Dopisnica Ivanu Kostrenčiću
Dopisnica Ivanu Kostrenčiću
272
Dopisnica Ljube Wiesnera A. G. Matošu
Dopisnica Ljube Wiesnera A. G. Matošu
273
Dopisnica tajništvu Matice hrvatske
Dopisnica tajništvu Matice hrvatske
274
Dopisnica Tina Ujevića, Ljube Wiesnera i Krešimira Kovačića A. G. Matošu
Dopisnica Tina Ujevića, Ljube Wiesnera i Krešimira Kovačića A. G. Matošu
275
Dopisnica upućena Miri Kočondi
Dopisnica upućena Miri Kočondi
276
Dopisnica Vladimiru Tkalčiću
Dopisnica Vladimiru Tkalčiću
277
Dragica pl. Burgstaller Remetska rodj. Tkalčić
Dragica pl. Burgstaller Remetska rodj. Tkalčić
279
Dragi moji savremenici
Dragi moji savremenici
280
Draguicha Yovanovitch Etudiant en Droit
Draguicha Yovanovitch Etudiant en Droit
281
Dragutin Kuril sa suprugom
Dragutin Kuril sa suprugom
282
Dragutin Oršanić Urednik
Dragutin Oršanić Urednik "Zagrebačke korespondencije"
283
Dragutin pl. Sabolov Sigetački
Dragutin pl. Sabolov Sigetački
284
Dragutin Šilhabl
Dragutin Šilhabl
285
Dr Albert Predoević odvjetnik i pravni savjetnik Hrv. eskomptne banke
Dr Albert Predoević odvjetnik i pravni savjetnik Hrv. eskomptne banke
286
Dr Albert Predoević odvjetnik i pravni savjetnik Hrv. eskomptne banke
Dr Albert Predoević odvjetnik i pravni savjetnik Hrv. eskomptne banke
287
Dr. Edmund Lukinić
Dr. Edmund Lukinić
288
Dr. Ljudevit Ivančan kanonik, arhidjakon vrbovački, nasl. opat sv. Margarete od Bele
Dr. Ljudevit Ivančan kanonik, arhidjakon vrbovački, nasl. opat sv. Margarete od Bele
290
Dr. Milan Savić
Dr. Milan Savić
291
Dr. Milan Sokolić odvjetnik
Dr. Milan Sokolić odvjetnik
292
Dr. Niko Andrijašević Gradar Dalmacija
Dr. Niko Andrijašević Gradar Dalmacija
294
Dr. Nikodem Jakšić odjelni predstojnik Kr. hrv. slav. dalm. zemaljske vlade
Dr. Nikodem Jakšić odjelni predstojnik Kr. hrv. slav. dalm. zemaljske vlade
295
Dr. phil. Elza Kučera
Dr. phil. Elza Kučera
296
Dr. Stanko Hondl
Dr. Stanko Hondl
297
Dr. Stjepan Bosanac kr. zemaljski nadzornik za srednje škole
Dr. Stjepan Bosanac kr. zemaljski nadzornik za srednje škole
298
Dr Teodor Grof Pejacsevich pravi tajni savjetnik itd. ministar za Hrvatsku
Dr Teodor Grof Pejacsevich pravi tajni savjetnik itd. ministar za Hrvatsku
299
Dr. Velimir Deželić predstojnik kr. sveučilišne biblioteke
Dr. Velimir Deželić predstojnik kr. sveučilišne biblioteke
300