Probrano po: InC
Liječenje trostruko negativnog raka dojke - trenutni standard liječenja i nadolazeći lijekovi
Liječenje trostruko negativnog raka dojke - trenutni standard liječenja i nadolazeći lijekovi
3
Knj. 17/2(1894)=knj. 117/2
9
Knj. 17/1(1893)=knj. 117/1
11
Knj. 34(1876)=knj. 34
12
Limfadenektomija limfnog čvora čuvara kod raka dojke - pogled kirurga
Limfadenektomija limfnog čvora čuvara kod raka dojke - pogled kirurga
13
Knj. 36(1904)=knj. 159
19
Limfadenektomija limfnog čvora čuvara kod raka dojke - pogled specijalista nuklearne medicine
Limfadenektomija limfnog čvora čuvara kod raka dojke - pogled specijalista nuklearne medicine
22
Uloga PET/CT-a u algoritmima dijagnostike i praćenja bolesnica s rakom dojke
Uloga PET/CT-a u algoritmima dijagnostike i praćenja bolesnica s rakom dojke
26
Tekuća biopsija u probiru, stratifikaciji i praćenju bolesnica s rakom dojke
Tekuća biopsija u probiru, stratifikaciji i praćenju bolesnica s rakom dojke
28
Uloga citologije u dijagnostici bolesti dojke
Uloga citologije u dijagnostici bolesti dojke
30