Probrano po: InC
7. istarski povijesni biennale. Religio, fides, superstitiones...: o vjerovanjima i pobožnosti na jadranskom prostoru, ur. Marija Mogorović Crljenko i Elena Uljančić-Vekić. Poreč: Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino; Pula: Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli;
Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2017. : [prikaz]
7. istarski povijesni biennale. Religio, fides, superstitiones...: o vjerovanjima i pobožnosti na jadranskom prostoru, ur. Marija Mogorović Crljenko i Elena Uljančić-Vekić. Poreč: Zavičajni muzej Poreštine - Museo del territorio parentino; Pula: Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli; Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 2017. : [prikaz]
1
24. 11. 1860.  Protjerivanje njemačkih glumaca iz zagrebačkoga kazališta u svjetlu strane novinske kritike
24. 11. 1860. Protjerivanje njemačkih glumaca iz zagrebačkoga kazališta u svjetlu strane novinske kritike
2
64 (2014) : Art Bulletin
4
65 (2015) : Art Bulletin
5
66 (2016) : Art Bulletin
6
100 godina ivanečkog planinarstva
100 godina ivanečkog planinarstva
7
100-ta obljetnica rođenja akademkinje Vande Kochansky-Devidé : Zagreb, 9.-11. travnja 2015. : knjiga sažetaka
100-ta obljetnica rođenja akademkinje Vande Kochansky-Devidé : Zagreb, 9.-11. travnja 2015. : knjiga sažetaka
8
800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina : 1209.-2009. : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 3. i 4. prosinca 2009. godine u Varaždinu : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
10
A chaplain from Dubrovnik in Ottoman Buda: Vincenzo di Augustino and his report to the Roman Inquisition about the situation of the Balkan Catholicism : Dubrovnik Annals
A chaplain from Dubrovnik in Ottoman Buda: Vincenzo di Augustino and his report to the Roman Inquisition about the situation of the Balkan Catholicism : Dubrovnik Annals
15
A city facing the plague: Dubrovnik, 1691
A city facing the plague: Dubrovnik, 1691
16
A Curious Inscription on a Lead Tag from Siscia
A Curious Inscription on a Lead Tag from Siscia
17
Additional Protocol to the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) Concerning the Electronic Consignment Note
Additional Protocol to the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) Concerning the Electronic Consignment Note
19
Adjuvantna endokrina terapija kod predmenopauzalnih žena
Adjuvantna endokrina terapija kod predmenopauzalnih žena
20
Adjuvantna imunoterapija raka dojke u Hrvatskoj - od
Adjuvantna imunoterapija raka dojke u Hrvatskoj - od "znanstvene fantastike" do rutinske kliničke prakse
21
Adjuvantna kemoterapija raka dojke u Hrvatskoj i u svijetu tijekom zadnjih dvadeset i pet godina
Adjuvantna kemoterapija raka dojke u Hrvatskoj i u svijetu tijekom zadnjih dvadeset i pet godina
22
Adolf Eugen Jurinac kao prirodoznanstvenik
Adolf Eugen Jurinac kao prirodoznanstvenik
23
Adolf Jurinac i njegovo djelo : 1854.-2004. : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 26. studenoga 2004. u Varaždinu : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
24
Adolf Jurinac, prosvjetno-pedagoški i društveni djelatnik
Adolf Jurinac, prosvjetno-pedagoški i društveni djelatnik
25
Ad turres u svjetlu oblikovanja crikveničkoga kulturnog identiteta
Ad turres u svjetlu oblikovanja crikveničkoga kulturnog identiteta
26
Adžićeve latinske prigodnice
Adžićeve latinske prigodnice
28
Agyich István kéziratos versei a Klimó Könyvtárban Pécs
Agyich István kéziratos versei a Klimó Könyvtárban Pécs
33
A hadtáp volt maga afegyver. Tanulmányok a középkori hadszervezet és katonai logisztika kérdéseiről [Vojna opsrkba je i sama bila oružje - Studije o srednjovjekovnoj vojnoj logistici], ur. Lászlo Pósán - Lászlo Veszprémy, Zrínyi Kiadó, Budapest 2013. : [prikaz]
A hadtáp volt maga afegyver. Tanulmányok a középkori hadszervezet és katonai logisztika kérdéseiről [Vojna opsrkba je i sama bila oružje - Studije o srednjovjekovnoj vojnoj logistici], ur. Lászlo Pósán - Lászlo Veszprémy, Zrínyi Kiadó, Budapest 2013. : [prikaz]
34
A horvát-magyar együttélés fordulópontjai. Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra / Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura, ur. Pál Fodor - Dinko Šokčević - Jasna Turkalj - Damir Karbić, Institut za povijesne znanosti Istraživačkog centra za humanističke znanosti Mađarske akademije znanosti - Hrvatski institut za povijest, Budapest 2015. : [prikaz]
A horvát-magyar együttélés fordulópontjai. Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra / Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara. Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura, ur. Pál Fodor - Dinko Šokčević - Jasna Turkalj - Damir Karbić, Institut za povijesne znanosti Istraživačkog centra za humanističke znanosti Mađarske akademije znanosti - Hrvatski institut za povijest, Budapest 2015. : [prikaz]
36
Akademici Vojin Bakić, Edo Murtić, Vladimir Marković: susret u zavičaju
Akademici Vojin Bakić, Edo Murtić, Vladimir Marković: susret u zavičaju
37
Akademik Anton Švajger : (1935. – 2002.)
Akademik Anton Švajger : (1935. – 2002.)
39
Akademik Božidar Finka - djelo i djelovanje
Akademik Božidar Finka - djelo i djelovanje
40
Akademik Drago Ikić : komemorativni sastanak
Akademik Drago Ikić : komemorativni sastanak
41
Akademik Eugen Topolnik
Akademik Eugen Topolnik
43
Akademik Eugen Topolnik : (1912.-2014.)
Akademik Eugen Topolnik : (1912.-2014.)
44
Akademik Eugen Topolnik : komemoracija
Akademik Eugen Topolnik : komemoracija
45
Akademik Eugen Topolnik : u povodu 100. godišnjice rođenja
Akademik Eugen Topolnik : u povodu 100. godišnjice rođenja
46
Akademik Ivan Jurković (1917.-2014.)
Akademik Ivan Jurković (1917.-2014.)
47
Akademik Ivo Petrinović
Akademik Ivo Petrinović
48