Probrano po: InC
Pismo Branka Šenoe i Naste Rojc Antunu Ullrichu, Rojčevo, 28.7.1911.
Pismo Branka Šenoe i Naste Rojc Antunu Ullrichu, Rojčevo, 28.7.1911.
1
Dopisnica Naste Rojc Antunu Ullrichu, Beč, 9.3.1914.
Dopisnica Naste Rojc Antunu Ullrichu, Beč, 9.3.1914.
2
Pismo Naste Rojc Antunu Ullrichu, Crikvenica, Vila Mira, 27.8.1914.
Pismo Naste Rojc Antunu Ullrichu, Crikvenica, Vila Mira, 27.8.1914.
3
Razglednica Mihovila i Marije Krušlin Betti Ullrich, Kraljevica, 12.12.1914.
Razglednica Mihovila i Marije Krušlin Betti Ullrich, Kraljevica, 12.12.1914.
4
Dopisnica Naste Rojc Antunu Ullrichu, Sušak, Hotel Jadran, 29.10.1916.
Dopisnica Naste Rojc Antunu Ullrichu, Sušak, Hotel Jadran, 29.10.1916.
5
Razglednica Naste Rojc Antunu Ullrichu, Aberdeen, 3.12.1924.
Razglednica Naste Rojc Antunu Ullrichu, Aberdeen, 3.12.1924.
6
Razglednica Naste Rojc Antunu Ullrichu, Korčula, 27.8.1924.
Razglednica Naste Rojc Antunu Ullrichu, Korčula, 27.8.1924.
7
Razglednica Naste Rojc Antunu Ullrichu, Stratfield Saye, 18.12.1924.
Razglednica Naste Rojc Antunu Ullrichu, Stratfield Saye, 18.12.1924.
8
Dopisnica Naste Rojc Antunu Ullrichu, Stratfield Saye, 1925.
Dopisnica Naste Rojc Antunu Ullrichu, Stratfield Saye, 1925.
9
Dopisnica Naste Rojc Antunu Ullrichu, Stratfield Saye, 1.4.1925.
Dopisnica Naste Rojc Antunu Ullrichu, Stratfield Saye, 1.4.1925.
10
Razglednica Naste Rojc Antunu Ullrichu, Stratfield Saye, 21.5.1925.
Razglednica Naste Rojc Antunu Ullrichu, Stratfield Saye, 21.5.1925.
11
Dopisnica Naste Rojc Antunu Ullrichu, Stratfield Saye, 13.1.1925.
Dopisnica Naste Rojc Antunu Ullrichu, Stratfield Saye, 13.1.1925.
12
Pismo Naste Rojc Antunu Ullrichu, Stratfield Saye, 29.3.1925.
Pismo Naste Rojc Antunu Ullrichu, Stratfield Saye, 29.3.1925.
13
Pismo Naste Rojc Antunu Ullrichu, Stratfield Saye, 27.2.1925.
Pismo Naste Rojc Antunu Ullrichu, Stratfield Saye, 27.2.1925.
14
Pismo Naste Rojc Antunu Ullrichu, Zagreb (?), 16.11.1926.
Pismo Naste Rojc Antunu Ullrichu, Zagreb (?), 16.11.1926.
15
Pismo Naste Rojc Antunu Ullrichu, Zagreb, Rokov perivoj 6, 25.11.1927.
Pismo Naste Rojc Antunu Ullrichu, Zagreb, Rokov perivoj 6, 25.11.1927.
16
Razglednica Naste Rojc Antunu Ullrichu, St Davids, 24.8.1929.
Razglednica Naste Rojc Antunu Ullrichu, St Davids, 24.8.1929.
17
Izložba Leona Juneka (Paris)
Izložba Leona Juneka (Paris)
18
Ivo Šrepel, Ivan Meštrović i Vladimir Kirin, Venecija, 1942.
Ivo Šrepel, Ivan Meštrović i Vladimir Kirin, Venecija, 1942.
19
Sv. 1(1954) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
20
Sv. 2(1955) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
21
Sv. 3(1957) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
22
Sv. 4-5 (1958-1959) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
23
Sv. 6-7(1960) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
24
Sv. 8(1961) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
25
Sv. 9(1962) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
26
Sv. 10(1963) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
27
Trogir, Sv. Jakov na Čiovu [Armano, Emin   ; Grga, Božidar  ]
Trogir, Sv. Jakov na Čiovu [Armano, Emin ; Grga, Božidar ]
28
Sv. 11-12(1965) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
29
Šibenik, sv. Franjo (konventualci) [Grga, Božidar  ]
Šibenik, sv. Franjo (konventualci) [Grga, Božidar ]
30