Probrano po: InC
Fonološki opis govora Brseča
Fonološki opis govora Brseča
3691
Fonološki opis govora Raba
Fonološki opis govora Raba
3692
Fonološki opis govora Njivica
Fonološki opis govora Njivica
3693
Fonološki opis govora Luna
Fonološki opis govora Luna
3694
Fonološki opis govora Beloga
Fonološki opis govora Beloga
3695
Naglasna tipologija izrasla na prozodijskim počelima
Naglasna tipologija izrasla na prozodijskim počelima
3696
Iz fonologije mjesnoga govora Brežana kraj Karlovca
Iz fonologije mjesnoga govora Brežana kraj Karlovca
3697
Fonologija Rijeke Voćanske i voćanskoga kraja (na sjeveru Hrvatskoga zagorja)
Fonologija Rijeke Voćanske i voćanskoga kraja (na sjeveru Hrvatskoga zagorja)
3698
Inovacije i ujednačavanje u nekim množinskim oblicima imenica u crikveničkome govoru
Inovacije i ujednačavanje u nekim množinskim oblicima imenica u crikveničkome govoru
3699
Bibliografija Hrvatskoga dijalektološkog zbornika (1956. - 2016.) : uz šezdesetu obljetnicu izlaženja
Bibliografija Hrvatskoga dijalektološkog zbornika (1956. - 2016.) : uz šezdesetu obljetnicu izlaženja
3700
Jezične mijene u grobničkom govoru
Jezične mijene u grobničkom govoru
3701
Gdje vuk podne zvoni, a lisica poštu nosi - zoonimski frazemi mjesnoga govora Komina
Gdje vuk podne zvoni, a lisica poštu nosi - zoonimski frazemi mjesnoga govora Komina
3702
O odnosu infinitiva i prezenta glagola u govoru Kostrene
O odnosu infinitiva i prezenta glagola u govoru Kostrene
3703
Aleksej Šahmatov i problem posavskoga akuta
Aleksej Šahmatov i problem posavskoga akuta
3704
O višerječnim svezama u Senjskom rječniku Milana Moguša
O višerječnim svezama u Senjskom rječniku Milana Moguša
3705
Rima u frazeologiji hrvatskih narječja
Rima u frazeologiji hrvatskih narječja
3706
Leksikografska obrada priloga u dijalektnim rječnicima
Leksikografska obrada priloga u dijalektnim rječnicima
3707
Imenička sklonidba u sjevernočakavskim dijalektima u 20. st.
Imenička sklonidba u sjevernočakavskim dijalektima u 20. st.
3708
Šezdeset i pet godina Katedre za dijalektologiju i povijest hrvatskog jezika na Sveučilištu u Zagrebu
Šezdeset i pet godina Katedre za dijalektologiju i povijest hrvatskog jezika na Sveučilištu u Zagrebu
3709
Kontekstualne varijante prijedloga u (kajkavskom) govoru Jesenja
Kontekstualne varijante prijedloga u (kajkavskom) govoru Jesenja
3710
Riječi iz značenjskoga polja ribolova i života uz rijeku
Riječi iz značenjskoga polja ribolova i života uz rijeku
3711
Čakavština Milene Rakvin Mišlov i kaljski govor
Čakavština Milene Rakvin Mišlov i kaljski govor
3712
Prezimena - vrela dijalektnih podataka
Prezimena - vrela dijalektnih podataka
3713
Istrorumunjski nazivi koji se tiču tiještenja maslina
Istrorumunjski nazivi koji se tiču tiještenja maslina
3714
Čakavsko hust 'grm, žbun', kajkavsko husta/hosta 'šuma; grmlje, žbunje, šikara, gustiš'
Čakavsko hust 'grm, žbun', kajkavsko husta/hosta 'šuma; grmlje, žbunje, šikara, gustiš'
3715
Čakavski markeri senjskoga govora
Čakavski markeri senjskoga govora
3716
Bibliografija radova akademika Milana Moguša
Bibliografija radova akademika Milana Moguša
3717
Akademiku Milanu Mogušu povodom 90-te obljetnice rođenja
Akademiku Milanu Mogušu povodom 90-te obljetnice rođenja
3718
Akademik Petar Šimunović : (Dračevica, otok Brač, 19. veljače 1933.-Split, 5. kolovoza 2014.)
Akademik Petar Šimunović : (Dračevica, otok Brač, 19. veljače 1933.-Split, 5. kolovoza 2014.)
3719
Onomastičar i dijalektolog Petar Šimunović
Onomastičar i dijalektolog Petar Šimunović
3720