Probrano po: InC
Smrt nikad nije kao : (pjesme)
Smrt nikad nije kao : (pjesme)
61
Prazor i prizor
Prazor i prizor
62
Skulpture od asfalta
Skulpture od asfalta
63
Likovna kronika
Likovna kronika
64
Kazališna kronika
Kazališna kronika
65
Književna kronika
Književna kronika
66
Galateo iliti o ponašanju
Galateo iliti o ponašanju
67
Pogledi na postmodernu
Pogledi na postmodernu
68
Između subverzije i tragike
Između subverzije i tragike
69
Pjesnik kao usud : Drago Štambuk: Hram u stijeni, DHK, Zagreb 2016.
Pjesnik kao usud : Drago Štambuk: Hram u stijeni, DHK, Zagreb 2016.
70
Dobar boj je bio : in memoriam Anti Stamaću (Molat, 9. listopada 1939.-Zagreb, 30. studenoga 2016.)
Dobar boj je bio : in memoriam Anti Stamaću (Molat, 9. listopada 1939.-Zagreb, 30. studenoga 2016.)
71
Hamlet for you : Šekspirijanska komedija za dva glumca
Hamlet for you : Šekspirijanska komedija za dva glumca
72
Čitateljski zapisi
Čitateljski zapisi
73
Catin vrt
Catin vrt
74
Tijelo u književnome radu Dona deLilla
Tijelo u književnome radu Dona deLilla
75
Književna umjetnost kao životni nalog
Književna umjetnost kao životni nalog
76
Prve rečenice i strategije otvaranja u romanu
Prve rečenice i strategije otvaranja u romanu
77
Pohvala povučenim gradovima
Pohvala povučenim gradovima
78
Plač u gladi
Plač u gladi
79
Simultane antiteze : (uz pjesništvo Cesarea Viviania)
Simultane antiteze : (uz pjesništvo Cesarea Viviania)
80
Pjesme
Pjesme
81
Moji sinovi konji
Moji sinovi konji
82
Oproštaj : (iz neobjavljene zbirke Odlazak/oproštaj)
Oproštaj : (iz neobjavljene zbirke Odlazak/oproštaj)
83
Ćao-mjao
Ćao-mjao
84
Likovna kronika
Likovna kronika
85
Kazališna kronika
Kazališna kronika
86
Književna kronika
Književna kronika
87
Perspektive razvoja zelenog turizma : koncept, politike, primjena ; [uvodno izlaganje]
Perspektive razvoja zelenog turizma : koncept, politike, primjena ; [uvodno izlaganje]
88
Prirodna baština i turizam u socioekonomskoj perspektivi : [uvodno izlaganje]
Prirodna baština i turizam u socioekonomskoj perspektivi : [uvodno izlaganje]
89
Park prirode Brač : [prilog za raspravu]
Park prirode Brač : [prilog za raspravu]
90