Probrano po: InC
Dubrovačka kartografija potkraj 17. stoljeća
Dubrovačka kartografija potkraj 17. stoljeća
3991
Politička cenzura u dubrovačkim novinama Crvena Hrvatska, Dubrovnik i Prava Crvena Hrvatska (1905-1914)
Politička cenzura u dubrovačkim novinama Crvena Hrvatska, Dubrovnik i Prava Crvena Hrvatska (1905-1914)
3992
Utjecaj modernizacije javnog zdravstva i obrazovanja žena na dojenačku smrtnost u Dubrovniku krajem 19. i početkom 20. stoljeća
Utjecaj modernizacije javnog zdravstva i obrazovanja žena na dojenačku smrtnost u Dubrovniku krajem 19. i početkom 20. stoljeća
3993
Osobna imena i prezimena u župi Desne-Rujnica u 18. i 19. stoljeću
Osobna imena i prezimena u župi Desne-Rujnica u 18. i 19. stoljeću
3994
Kumstva na otoku Lastovu u 19. i 20. stoljeću
Kumstva na otoku Lastovu u 19. i 20. stoljeću
3995
Krsni i vjenčani kumovi u župi Drenovci (1870-1871)
Krsni i vjenčani kumovi u župi Drenovci (1870-1871)
3996
Ivo Perić (1930-2018) : in memoriam
Ivo Perić (1930-2018) : in memoriam
3997
Alergijske bolesti i aeroalergeni krajem 20. stoljeća na dubrovačkom području
Alergijske bolesti i aeroalergeni krajem 20. stoljeća na dubrovačkom području
3998
O odjecima splitskih predstava u inozemstvu
O odjecima splitskih predstava u inozemstvu
3999
Gavranfest, jedini kazališni festival posvećen živućem piscu izvan vlastite zemlje
Gavranfest, jedini kazališni festival posvećen živućem piscu izvan vlastite zemlje
4000
Konfliktni kriteriji zajedništva ili kako antologizirati dramske pisce
Konfliktni kriteriji zajedništva ili kako antologizirati dramske pisce
4001
Putovanje Djevojčice sa žigicama
Putovanje Djevojčice sa žigicama
4002
Međunarodna iskustva Kazališne družine Pinklec Čakovec
Međunarodna iskustva Kazališne družine Pinklec Čakovec
4003
INAT-ova inozemna putovanja
INAT-ova inozemna putovanja
4004
Teatar Lero izvan granica
Teatar Lero izvan granica
4005
Repertoar Krležinih dana u Osijeku 2016.
Repertoar Krležinih dana u Osijeku 2016.
4006
Kronologija Krležinih dana u Osijeku 2016.
Kronologija Krležinih dana u Osijeku 2016.
4007
Multikulturalnost kazališta na primjeru drame Crni kruh Davora Špišića
Multikulturalnost kazališta na primjeru drame Crni kruh Davora Špišića
4008
Politika ljubavi u inozemnim dramama Ivane Sajko
Politika ljubavi u inozemnim dramama Ivane Sajko
4009
Legal status of crew members on pleasure craft and vessels used in nautical tourism
Legal status of crew members on pleasure craft and vessels used in nautical tourism
4010
Contracts used for the charter or lease of pleasure vessels in pleasure navigation: an Italian perspective
Contracts used for the charter or lease of pleasure vessels in pleasure navigation: an Italian perspective
4011
Primjena odredbi Pomorskog zakonika o izvanugovornoj odgovornosti vlasnika broda i brodara na jahte i brodice
Primjena odredbi Pomorskog zakonika o izvanugovornoj odgovornosti vlasnika broda i brodara na jahte i brodice
4012
The classification of pleasure craft in the Italian legal system: just a matter of definition or something more?
The classification of pleasure craft in the Italian legal system: just a matter of definition or something more?
4013
The reform of the Italian Yachting Code
The reform of the Italian Yachting Code
4014
Prijedlog dorade pravnog režima za nautički turizam radi podizanja njegove konkurentnosti
Prijedlog dorade pravnog režima za nautički turizam radi podizanja njegove konkurentnosti
4015
Pravni okvir borbe protiv pomorskog terorizma s posebnim osvrtom na Obalnu stražu Republike Hrvatske
Pravni okvir borbe protiv pomorskog terorizma s posebnim osvrtom na Obalnu stražu Republike Hrvatske
4016
Financiranje projekata na pomorskom dobru
Financiranje projekata na pomorskom dobru
4017
Problem valorizacije zakonitih ulaganja u lukama nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj
Problem valorizacije zakonitih ulaganja u lukama nautičkog turizma u Republici Hrvatskoj
4018
Tutela dei crediti del gestore del porto turistico in Italia
Tutela dei crediti del gestore del porto turistico in Italia
4019
Pravni odnosi između marine i charter kompanije u svezi s ugovorom o vezu – prikaz hrvatske i komparativne poslovne prakse
Pravni odnosi između marine i charter kompanije u svezi s ugovorom o vezu – prikaz hrvatske i komparativne poslovne prakse
4020